Siirry suoraan sisältöön

Kansallinen kokemusasiantuntijatyöryhmä

  • FinFami Pirkanmaa, Lea Härö
  • KAP-Vantaa, Riikka Hyvärinen
  • Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Pauliina Lehtinen
  • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Tuija Tuorila 
  • KoKoA –Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry, Riikka Nieminen pj.
  • Mielle ry (ent. Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys/Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanke), Tiina Taipale ja Marit Björkvist
  • Niemikotisäätiö, Minna Tikka-Lapveteläinen, Päivi Savolainen
  • Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Lea Lindqvist
  • Vailla vakinaista asuntoa ry., Jenni Eronen

Työryhmä, joka koostuu kokemusasiantuntijuuden kanssa työskentelevistä yhdistyksistä ja organisaatioista. 

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n organisoima  työryhmä, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken kokemusasiantuntijuuden kehittämiseksi. Olemme vieneet kokemusasiantuntijuutta jo pitkälle, mutta yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan. Kutsumme organisaatiosi osallistumaan kansalliseen työryhmään, jonka äärellä päätämme yhteisistä pelisäännöistä ja jaamme tietoa.

Työryhmän tavoitteina:

Kehittää yhdessä eteenpäin kokemusasiantuntijakoulutus- ja palkkiosuosituksia, jotta ne ovat ovat kaikkien ymmärrettävissä ja sovellettavissa, luoden mahdollisuutta tasalaatuisiin koulutuksiin valtakunnallisesti. Avoimesti ja yhdessä on mietittävä myös kysymyksiä koulutusten maksuttomuudesta ja avoimesta hausta, jotta kaikkien äänet saadaan marginaaleista kuuluviin. Yhteiset koulutussuositukset auttavat tilaajatahoja tietämään mitä tilaavat, jolloin tilataan enemmän. Tämä olisi eettinen toimintatapa, sillä se poistaisi alalta liian suppeat tai muutoin puutteelliset koulutukset (tai ne olisivat eri nimisiä).

Myös koulutukseen ottamisen kriteerejä tulisi kirkastaa. Vaikka koulutus toimii kuntouttavana elementtinä, se on kuitenkin enemmän kiinni identiteettimuutoksesta, joka vaatii aikaa ja valmiuksia siihen. Näin saadaan aikaan pysyviä muutoksia. Työ on kaikille tärkeää, kyselymme mukaan kokemusasiantuntijakoulutus on lisännyt työelämässä olemista 30% -> 66%. Yhteistyöllä tuotamme myös eettiset ohjeet kokemusasiantuntijatoimintaan, sekä konsepteja, joita voidaan paikallisesti edelleen kehittää, sekä jatkossa päivittää kansallisella tasolla. Näistä esimerkkinä kokemusasiantuntijavastaanotto ja ammattilaisen oman kokemuksen käyttäminen.

Keskiössä on asiakaslähtöisyys, osallisuus ja palveluiden kehittäminen yhdessä kaikkien kanssa.

Siihen kuuluu käytäntöjen kehittäminen ja jakaminen. Haluamme tuoda toimintaan myös selkeät käsitteet ja niiden sisällöt /työnkuvan avattuna kaikille ymmärrettävästi. Taustalla on ajatus synnyttää yhdenmukaistusta ja käytäntöjä, jotta kokemusasiantuntijat saavat parhaan mahdollisen avun, tuen ja työn. Tähän on myös ollut kova tarve, näin on käynyt ilmi kaikkien tähän mennessä innolla mukaan lähtevien tahojen puolelta.

KoKoA ry edustaa neutraalisti kaikkia kokemustaustoja.