KoKoa ry:n keskeiset tehtävät

  • Kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, asenteisiin vaikuttaminen, sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen
  • Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia
  • Yhteistyö kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, sekä kokemusasiantuntijatoiminnan verkostoitumisen edistäminen
  • Kokemusasiantuntijoiden monipuolinen tukeminen
  • Kokemusasiantuntijatehtävien välittäminen
  • Kokemusasiantuntijakoulutuksen valtakunnallinen standardointi
  • Kokemusasiantuntijoiden edunvalvonta

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry