Ajankohtaiset koulutukset:

Jos tiedossasi on alkava koulutus voit ilmoittaa siitä meille

Ilmoitamme kaikki tiedossa olevat koulutukset tähän, sekä Facebookin sivuillemme, joita seuraamalla saat myös aina ajankohtaiset koulutustiedot!


 A-klinikkasäätiön KokeNet järjestää Kouluttamisen taidot -valmennuksen marraskuu 2018 – tammikuu 2019 aikana. 

Koulutus on tarkoitettu kokemusasiantuntijoille, joilla on jo koulutuskokemusta eri tehtävistä, sekä halu kehittää ja syventää omia koulutustaitojaan. Koulutukseen valitaan hakemuksilla 15–20 koulutettavaa. Koulutuksen laajuus on runsaat 100 tuntia (4 op) koostuen lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja ohjatusta käytännön harjoittelusta. Koulutuspäivät (8) järjestetään neljänä perjantai- ja lauantaipäivänä A-klinikkasäätiön keskustoimistolla, Helsingissä. Valmennus edellyttää osallistujilta läsnäoloa ja sitoutumista kokonaisuuteen. Kouluttajina toimivat Ari Terävä ja Hanna-Leena Hurri 

Koulutuspäivät ovat: 

 23.11–24.11. 

 14.12–15.12. 

 11.1.–12.1. 

 25.1–26.1. 

Lähetä vapaamuotoinen lyhyt hakemus osoitteeseen 4.11.2018 mennessä osoitteeseen: 

hanna-leena.hurri@a-klinikka.fi 

Hakemuksesta olisi hyvä käydä ilmi hiukan taustaa eli työtehtävät ja koulutuskokemustausta. Kirjoita myös lyhyesti perustelut eli miksi haluat koulutukseen, mihin tarpeisiin uskot koulutuksen vastaavan, mitä uskot koulutuksesta saavasi, miten voit hyödyntää koulutuksen antia jatkossa jne. 

Viikolla 45 lähetetään koulutukseen valituille koulutuksen esimateriaali ja ennakkotehtävä. 

Lisätietoa: 

Hanna-Leena Hurri 

KokeNet 

hanna-leena.hurri@a-klinikka.fi 

0468818340 


 Sinustako tupakoinnin lopettamisen tukija terveydenhuoltoon? 

Koulutus Kuopiossa keskiviikkona 24.10.2018 klo 9.15 – 15.00 Ilmoittaudu 17.10. mennessä

Koulutus Helsingissä tiistaina 6.11.2018 klo 9.15 – 15.00 Ilmoittaudu 30.10. mennessä

 

9.15 – 11.30 Starttikoulutus erityisesti sinulle, joka et ole vielä osallistunut hankkeen savuttomuuskoutsien starttikoulutukseen. 

12.30 – 15.00 Savuttomuuskoutsien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteiskoulutus. 

Etsimme tupakasta jo eroon päässeitä ja lopettamiseen motivoituneita vertaistukihenkilöiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Lopettamisen tukihenkilö tuo vertaistuen mielenterveys- päihdekuntoutujien vieroituspalveluihin. Olisitko se sinä? 

Etsimme tupakasta jo eroon päässeitä ja lopettamiseen motivoituneita vertaistukihenkilöiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Lopettamisen tukihenkilö tuo vertaistuen mielenterveys- päihdekuntoutujien vieroituspalveluihin. Olisitko se sinä? 

Ilmoittaudu tästä: 

https://kurssikalenteri.mtkl.fi/. Valitse pudotusvalikosta ”Vertaisohjaajat ja kokemusasiantuntijat”. 

Mitä koulutus tarjoaa? 

Koulutus järjestetään yhteiskoulutuksena terveydenhuollon ammattihenkilöille ja koutsina toimimisesta kiinnostuneille yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Koulutuksessa käsitellään yhteistyöhön liittyviä asioita, kuten toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä salassapitoon ja palkkioon liittyviä asioita. Koulutus tarjoaa koutsille tietotaitoa ja valmiuksia tarjota tukea irti tupakkariippuvuudesta. Koulutus tarjoaa edellytykset korvaukseen perustuvaan tukihenkilötoimintaan, joka pohjautuu yhteistyöhön mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitohenkilökunnan kanssa. Koulutuksen aamupäivä klo 9.15 – 11.30 on suunnattu niille, jotka eivät ole syksyllä 2017 osallistuneet starttikoulutukseen. Lounas on klo 11.30- 12.30, ja se kustannetaan hankkeesta. Iltapäivä-osuus klo 12.30-15.00 on suunnattu koutseille ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. 

Mitä koutsina toimiminen edellyttää? 

Koutsilla tulee olla omakohtainen kokemus tupakoinnin lopettamisesta, ja halu kehittää tupakkavieroituspalveluita sekä työskennellä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tupakoinnin lopettamisen tukihenkilönä. Savuttomuuskoutsi voi tarjota vertaistukea osasto- ja avohoidossa olevalle asiakkaalle hoidon alkuvaiheesta alkaen. Koutsina toimiminen edellyttää riittävän pitkälle edennyttä kuntoutumista, kykyä katsoa omia kokemuksia moninäkökulmaisesti sekä käyttää niitä koutsaamisen työvälineenä. 

Tervetuloa mukaan! 

Markku & Patrick 

Lisätietoja: 

Patrick Sandström, erityisasiantuntija, 040 5150512, tupakkavieroitus, Filha ry 

Markku Forsström, Savuttomuuskoutsi, 041 545 5956 Mielenterveyden keskusliitto