Olemme vapaaehtoisorganisaatio

Meillä on 500 koulutettua kokemusasiantuntijaa valtakunnallisesti.

Toimintamme on noin 70 vapaaehtoisen työn panos. Meillä on hallituksen ja työryhmien lisäksi eri alueilla aluevastaavia ja -tiimejä.

Koulutus- ja palkkiosuositukset

Suosituksiamme käytetään valtakunnallisesti eri yhdistyksissä ja organisaatioissa.

Hyväksymme jäseiksemme vain suositustemme mukaisen koulutuksen käyneet kokemusasiantuntijat. Eli koulutus min. 50 tuntia/ 4kk.

Tilaa koulutettu kokemusasiantuntija

Etsi ja löydä uutta perspektiiviä koulutetun kokemusasiantuntijan avulla!

Luennoijaksi, paneelin jäseneksi, alustajaksi, kokoukseen, työryhmään, haastatteluun, ryhmän ohjaajaksi, työpariksi, kehittäjäksi, arvioimaan,

Mielen Avain -tunnustus 2020 annettiin KEIJO-hankkeelle!

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry jakaa vuosittain Mielen Avain -tunnustuksen. Vuoden 2020 Mielen Avain annettiin KEIJO-hankkeelle! Kiitoksia kaikille, jotka ehdotti tunnustuksen saajaa. Hallitus valitsi KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijuuden ja osallisuuden edistämisen eteen tekemästään työstä.

KEIJO-hankkeen tavoitteena on kehittää työllistymistä tukeva koulutusmalli, joka perustuu kokemusasiantuntijuuteen ja sen ammatilliseen hyödyntämiseen. Hankkeen kohderyhmänä on rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt, joiden oma toipuminen on edennyt ja joiden tavoitteena on suunnata kohti koulutusta ja avoimia työmarkkinoita. Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys Ry yhdessä osatoteuttajien Silta-Valmennusyhdistys Ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Rikosseuraamuslaitos toimii hankkeen yhteistyökumppanina.

Kansallinen kokemus-asiantuntija-työryhmä

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n organisoima  työryhmä, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken kokemusasiantuntijuuden kehittämiseksi. Mukana on jo yli 40 organisaatiota ja joukossa on sairaanhoitopiirejä, sekä pienempiä yhdistyksiä. KAikki saman pöydän äärellä. Olemme vieneet kokemusasiantuntijuutta jo pitkälle, mutta yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan. Kutsumme organisaatiosi osallistumaan kansalliseen työryhmään, jonka äärellä päätämme yhteisistä pelisäännöistä.

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry

Y-tunnus: 2691340-6