Koulutetun kokemusasiantuntijan tilaaminen:

Koronavirusepidemian rajoittamiseksi ja hidastamiseksi  olemme peruneet toistaiseksi kaikki aluetapaamiset ja kokemusasiantuntijoiden toimeksiantojen välityksen, muutoin kuin etätyönä.

 

 

Vapaaehtoisemme tavoitat kuitenkin normaaliin tapaan puhelimitse ja sähköpostilla. 

Toimeksianto, jonka kokemusasiantuntija voi tehdä etätyönä (esimerkiksi sähköisen kokousalustan kautta tai puhelinhaastatteluna).

Etsimme vapaaehtoistyönä näihin toimeksiantoihin sopivia kokemusasiantuntijoita.

Meillä on valtakunnallisesti yli 500 koulutettua kokemusasiantuntijaa.

 

  • Kuvaile miten olette ajatelleet toimeksiannon toteuttaa ja mitä osaamista se vaatii kokemusasiantuntijalta.
  • Minne maakuntaan / osoitteeseen kokemusasiantutnijan tarvitset?
    Lopullinen palkkio ja matkakulujen korvaaminen sovitaan aina erikseen tehtävään sopivan kokemusasiantuntijan kanssa.

 

Kokemusasiantuntijan palkkiosuositukset

Tehtäväkuvaus

Palkkiosuositus

Ryhmänohjaus ja valmistelutyö

25 €/tunti

Asiakastapaamiset ja tukihenkilötoiminta

50 €/sovittu tapaaminen

Oppilaitosyhteistyö, seminaarit, alustukset, paneelit, luennot ja koulutustilaisuudet

100 – 600 €

Kokouspalkkio

50 – 100 €

Kehittämisprojektiin osallistuminen

300 – 600 €

Muu työskentely (mm. havainnointi, haastattelu, vertaisryhmät, auditointi, työryhmätyöskentely)

25 €/tunti

 

(KoKoA ry ei maksa palkkaa tai matkakuluja kokemusasiantuntijoille)