Site Loader
#kokemusasiantuntijat #paremmatpalvelut #ystävällisyys

Kiitos apulaispormestari Sanna Vesikansa innostavasta tapaamisesta kokemusasiantuntijuuden ja yhteistyön kehittämisen merkeissä 11.12.2019.

Minna Salonen (kuvassa oikealla) teki Omastadi hanke-ehdotuksen, koskien ehkäiseviä ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Yhtenä osana oli kokemusasiantuntijavastaanotto keskeisellä paikalla keskuskirjasto Oodissa.

Terveysasemat ovat ruuhkautuneet ja monessa tilanteessa juuri kohtaamista ja aitoa ymmärrystä tarjoaa kokemusasiantuntija. Kokemusasiantuntijat eivät toteuta hoitoa, tai ota kantaa lääkityksiin. Kokemusasiantuntijavastaanotto on uusi palvelu, jota 3 000 Helsinkiläistä äänesti jatkoon. Valitettavasti Minnan ehdotus jäi juuri ulkopuolelle.

Se ei silti tarkoita, etteikö tätä palvelua voitaisi järjestää, sitä on jo mm. terveysasemilla, sekä sosiaalitoimen puolella.

10 kokemusasiantuntijavastaanoton hyötyä:

  1. Asiakkaan motivointi muutokseen kokemusasiantuntijan esimerkin kautta.
  2. Vertaisuuden kautta neuvoja ja vinkkejä otetaan tutkitusti helpommin vastaan.
  3. Kokemusasiantuntija synnyttää luottamusta palveluita ja niiden toimivuutta kohtaan.
  4. Kokemuksen kautta syntyy ymmärrystä, joka välittyy aitona vastaanottajalle ja syntyy todellista kuulluksi tulemisen kokemusta.
  5. Omien kokemusten kertominen kolmannen sektorin palveluista avaa niitä paremmin asiakkaalle.
  6. Oma kokemus auttaa kysymään oikeita tarkentavia kysymyksiä.
  7. Kokemusasiantuntijalle kerrotaan asioita, joita ei uskalleta sanoa hoitohenkilökunnalle.
  8. Kokemusasiantuntijat motivoivat ammattilaisia ympärillään, he voivat nähd, että eteenpäin mennään.
  9. Kokemusasiantuntijat hillitsevät potilaisiin ja asiakkaisiin kohdistuvaa vihapuhetta taukotiloissa, tämä auttaa työyhteisöiden hyvinvointia.
  10. Kokemusasiantuntijalle voidaan uskoutua, vastassa on saman asian läpi käynyt. Myös juurisyihin päästään nopeammin.


Kuvassa vasemmalla KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n puheenjohtaja Riikka Nieminen, keskellä Apulaispormestari Sanna Vesikansa ja oikealla Minna Salonen.

Post Author: Riikka Nieminen