Site Loader
#kokemusasiantuntijat #paremmatpalvelut #ystävällisyys

12:11:28       From Mirja Kotivaara : Saisiko kirjan nimen tänne chatiin. 

12:11:52       From Janika Lindström : Taina Meriluoto on toinen kirjoittaja (ei Merikallio).

12:13:03       From marko.hanni : kiitos!

12:13:57       From kyntsy : Taina Meriluoto on ansiokkaasti pohtinut VALTAA, mikä liittyy kokemusasiantuntijuuden vastustuksen arsenaaliin

12:15:33       From Riikka Nieminen : https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60096

12:15:55       From Sanna Vesikansa to Riikka Nieminen (Privately) : Mainitsemani artikkeli on Taina Meriluodon ja Sanna Laineen kirjoittama artikkeli ”Osallistajien ja osallistujien tavoitteet törmäävät kokemusasiantuntijuudessa”. Artikkeli löytyy kirjasta Osallistu! Pelastaako osallistaminen demokratian (Vastapaino 2019).

12:17:25       From Riikka Nieminen : https://www.kokemusasiantuntijat.fi/tietopankki/

12:22:59       From Riikka Nieminen : Mahtavaa stigman poistoa, ettei ryhmä ole erillään omassa ”koulussaan”.

12:24:34       From Pia : Tässä on hyvä esimerkki kokemusasiantuntijakoulutuksesta, joka on järjestetty tietylle erityisryhmälle, jossa on erityisen vahvana tuloksena myös kuntoutuminen.

12:26:06       From Anne Astikainen : Kiitos erinomaisesta puheenvuorosta, vaikuttava hanke! 

12:26:09       From Pia : Hienoa, että rikosseuraamuksen sosionomin koulutukseen on saatu tämä osaksi!

12:27:03       From Hanna Uusimäki : Saattoi mennä ohi, ehkä kerroitkin, mutta kuinka moni on tähän saakka käynyt koulutuksen läpi?

12:27:30       From Anne Astikainen : Kertaatko vielä, miten hanke/ koulutus on vaikuttanut Keijojen työllistymiseen/ yhteiskuntaan integroitumiseen tms? 

12:28:36       From mari.mcalester : Ovatko harjoittelijat opiskelija statuksella eri paikoissa.

12:28:42       From Riikka Nieminen : Meillä on myös kyselyssä huomattu, että työllistyminen on vahvaa kokemusasiantuntijakoulutuksen jälkeen. Ennen koulutusta 30% oli työelämässä ja koulutuksen käytyään 66%!

12:29:07       From Pia Airio-Huuhtanen : On hienoa, että kuntoutusmuotoista toimintaa leviää korkeakoulutasoiseksi. On tarkoituksenmukaista, että toimintaan panostetaan ja kouluttajilla on itsellään vahva pohja. Kolmannella sektorilla jonkin verran rapautumista koulutuspohjan suhteen. Kokemusasiantuntijuus on itsessään vahva pohja,mutta tarvitsee lisäkseen kunnon koulutuksen.

12:30:30       From Meria Finland’sp : Koulutuksen pituus on huippua ja sen soisi leviävän laajemminkin. Kiitos Jarkka, Janika ja muut !

12:30:57       From Miia Lusa : Riikka, mitä työkalua käytit kyselyä tehdessäsi?

12:31:43       From Riikka Nieminen : Kyselyt olen toteuttanut Google Formsilla, oikein monimuotoisia ja hyviksi koetut.

12:31:46       From Janika Lindström : Työelämä asettaa pätevyysvaatimuksia, joten kokemusasiantuntijoiden aseman vahvistaminen edellyttää koulutusta. Täytyy vaan toteuttaa koulutusta niin, että ei tee hallaa kokemusasiantuntijuuteen ja kokemustietoon.

12:32:03       From Janika Lindström : Kiitos paljon kauniista sanoistanne sekä palautteestanne!

12:32:56       From Janika Lindström : Keijot ovat työkokeilussa. Laurea ohjaa ja maksaa työelämän nimetylle ohjaajalle palkkion (350euroa 3kk).

12:33:55       From Janika Lindström : Keijoja on töissä pk-seudulla hyvin ja osa aloittaa harjoitteluita työkokeiluina. Paikkoja voi tarjota minulle: janika.lindstrom@laurea.fi

12:36:32       From Janika Lindström : Palkkaus vaihtelee todella paljon. Osa kokemusasiantuntijoista saa palkkaa kuten alalla toimivat ammattilaiset (3000 euroa/kk).

12:37:45       From Raisa Saraniemi : Miten Keijojen tuki on järjestetty hankkeen päättymisen jälkeen? Tuleeko uutta vastaavaa toimintaa Laureaan?

12:38:25       From Pirkko Excell : Työkorvaus olisi oikeampi termi, kuin palkitseminen.

12:39:04       From Pia Airio-Huuhtanen : On hienoa, että kokemusasiantuntijuus nostetaan esiin. Kokemusta kannattaa hyödyntää ehdottomasti. Se ei saisi olla työelämässä korvaamassa täysin ammatillisesti kouluttautuneita ihmisiä; viittaan tässä kolmanteen sektoriin. Koulutetullakin ihmisellä on elämänkokemusta ja kokemusasiantuntijuutta, mutta onko nyt niin, että sekin pitää erikseen näytöillä todistaa? 

12:39:28       From Janika Lindström : Varsinaisessa hankkeessa Keijojen tukea ei ole suunniteltu, mutta uusien jo syntyneiden polkujen kautta he ovat osallisena erilaisissa verkostoissa. Olen sen verran Keijo-mama, että pyrin auttamaan, ettei kukaan jäisi yksin.

12:40:02       From Janika Lindström : Näyttöperusteisuus koskee vain sitä, että haluaa ammatillisissa opinnoissaan hyödyntää kokemusasiantuntijakoulutukset.

12:40:46       From Raisa Saraniemi : Hyvä, että verkostoja on syntynyt ja tukea on tarjolla jatkossakin!

12:41:58       From Janika Lindström : Yritän myös tilata opiskelijoiltamme toiminnallisia opinnäytetöitä, joissa voidaan kehittää hankkeen käyneille tyhy-toimintaa sekä erilaisia hyvinvointia tukevia toimintoja.

12:43:18       From Pia Airio-Huuhtanen : Kiinnitin huomiota, että Keijossa on huomioitu työhyvinvointi ja jaksaminen: työnohjaus tärkeää toimiessa auttajan/ohjaajan roolissa! Hyvä.

12:46:42       From Janika Lindström : Työnohjaus on todella tärkeää. Työssäjaksamista pitää tukea.

12:47:21       From Anne Astikainen : Toimin Keski-Suomen sote-uudistuksessa, vastuullani osallisuus ja järjestöyhteistyö. tehtävänä mm. maakunnallisten ja alueellisten osallisuuden toimintamallien ja käytäntöjen luominen. Saanen Tanja olla sinuun yhteydessä myöhemmin? 

12:47:25       From Pirkko Excell : Mitä uutta sote-uudistuksesta ja kokemusasiantuntijuudesta?

12:47:25       From Raisa Saraniemi : Miten kokemusasiantuntijat pääsisivät mukaan THL:n tutkimusryhmiin ja -hankkeisiin? 

12:47:37       From Janika Lindström : Hyvä esitys ja osallisuutta oli jaoteltu hyvin. 

12:49:01       From Pia : Mainitsit, että kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon on tullut valinnainen osa Kokemusasiantuntijakoulutus. Mielenkiintoista miettiä olisiko Keijo-mallin mukaan hyvä saada eri sosionomikoulutusalojen yhteyteen valinnainen osa kyseisestä aiheesta

12:49:03       From Janika Lindström : Thl:n osallisuusvideot ovat myös informatiivisia.

12:49:16       From Janika Lindström : Hyvä Vellu!

12:49:27       From Tanja Hirschovits-Gerz, THL Sokra-koordinaatio to Riikka Nieminen (Privately) : Lisää osallisuudesta www.thl.fi/sokra

12:49:38       From Anne Astikainen : Sotelakipakettia selattuani huomasin mm että 

”Tavoitteena on vahvistaa maakunnan asukkaiden osal-listumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.  Osallisuuteen ja demokratiaan liittyviä tulevia riskejä on käsitelty hyvin. Lisäksi on tehty konkreettisia ehdotuksia riskien minimoimiseksi sekä rakenteiden luomiseksi.

12:50:33       From Tanja Hirschovits-Gerz, THL Sokra-koordinaatio to Riikka Nieminen (Privately) : Kokemusosaamisen kokonaisuus löytyy täältä ja sieltä linkkejä Inokylän malleihin. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/osallisuutta-edistava-hallintomalli-tukee-osallisuustyon-johtamista/kokemusosaaminen

12:52:40       From Tanja Hirschovits-Gerz, THL Sokra-koordinaatio to Riikka Nieminen (Privately) : Anne Astikainen – toivoinkin, että olisit yhteydessä 🙂 . Ja myös te muut tanja.hirschovits-gerz@thl.fi

12:52:55       From Riikka Nieminen : Olemme mukavasti aikataulussa edellä, se on hyvä, sillä Kansallinen kokemusasiantuntijatyöryhmä on iloksemme ollut niin suosittu, että meillä on ainakin 16 organisaatiota esittelemässä miten kokemusasiantuntijatoiminta heillä esittäytyy. Eli luvassa on lisää mielenkiintoisia puheita ja saamme ehkä puheaikaa riittämään muillekin 🙂

12:52:59       From Janika Lindström : Kiitos Vellu rohkeasta tarinastasi. Hienoa, että haluat oppia uutta ja kehität kokemusasiantuntijuutta.

12:53:31       From vilma.kinnunen : Rikoksista irti- verkosto mainittu, kiitos Vellu 🙂

12:53:49       From Anne Astikainen : Kiitos Vellu, vaikuttavaa! 

12:54:16       From Janika Lindström : Vellu on tehnyt myös hienoa kulttuurityötä Kukunorilla toimiessaan sekä vankilateatteritoiminnassa!

12:54:38       From Pia Airio-Huuhtanen : Kokemuksen kautta auttamisvietin motiivit kirkastuvat. Hienoa, kiitos puheenvuorosta!

12:54:54       From Janika Lindström : Vellu sopisi vankilatyöhön.

12:54:59       From Ira : Tosi upea puheenvuoro Vellu 👍

12:56:18       From Pia : Veli-Matin puheenvuorosta näkee millä palolla kokemusasiantuntijat tekevät työtään, kiitos Vellu!

12:57:30       From Tanja Hirschovits-Gerz, THL Sokra-koordinaatio to Riikka Nieminen (Privately) : Sote-uudistuksessa Kokemusasiantuntija-asia on aivan liian vähän esillä. Esim. tulevaisuuden sotekeskus-hankkeisiin olisi tärkeä saada tätä sisältöä toimeenpanoon. Soteuudistuksen lainsäädäntö on käsittelyssä. Pirkko Excel. En osaa sanoa, tuleeko tämä asia kirjatuksi uusiin lakeihin.

12:58:08       From Janika Lindström : Riikka tekee upeasti KoKoA ry:n toimarina työtä. Uudet koulutussuosituksenne ovat kehittyneet hienosti ja uusi suosituskirjanne on myös visuaalisesti hieno toteutus.

12:59:01       From Janika Lindström : On tärkeää, että KoKoA:n rooli on suosituksien määrittelyssä keskeinen. 

12:59:27       From Raisa Saraniemi : Komppaan Janikaa, Riikka on todella osaava! Oman työn näkökulmasta KoKoAn suositukset ovat olennaisen tärkeitä.

13:07:01       From Jaana : Onko KoKoA:lla aluevastaavia eri puolilla Suomea? Mikäli Satakunnassa ei ole vielä…mahtavaa olisi, jos tulevaisuudessa aluevastaava löytyisi kokeneista satakuntalaisista kokemusasiantuntijoista =) 

13:07:59       From lindh : Jaana: voit katsoa aluevastaavat kokemusasiantuntijat.fi

13:08:14       From lindh : …ja mukaan on aina tervetullut

13:11:03       From Pia : Hyvä olisikin aina opintopisteiden kanssa lähiopetustuntien määrää, sillä ne ovat mielestäni erityisen tärkeitä kokemusasiantuntijakoulutuksessa

13:11:42       From Raisa Saraniemi : KoKoAn moduulimalli mahdollistaa koulutuksien yhdenmukaistamisen ja siten toiminnan tasa-arvoisuuden toteutumisen. On vakuuttavaa, kun voimme koulutuksia järjestävänä tahona kertoa toiminnan rakentuvan koulutussuosituksien

13:13:29       From vilma.kinnunen : Onko Kokoa pohtinut sitä miten määritellään eri organisaatioissa kokemusasiantuntija palkka. Kun on kysymys työsuhteesta, eikä toimeksiannosta. 

13:14:07       From Raisa Saraniemi : Tästä juuri puhuimme omassa hankkeessamme, ettöä tarvitsisimme oman tesin tai mahdollisuuden liittyä johonkin alan tesiin.

13:14:26       From vilma.kinnunen : Palkkio perusteisuudessa täytyykin huomioida tietysti se, että yksittäinen keikka on ajallisesti(kin) panostus. 

13:14:32       From Pirkko Excell : Helsingin ohje on 20 euroa/tunti. Vertailun vuoksi sosiaaliohjaajan palkka on noin 16 E /tunti

13:14:50       From Pia Airio-Huuhtanen : Olen itse terveystieteidenmaisteri. Olen ollut projektissa, jossa oli kokemusasiantuntija kollegana, saimme samaa palkkaa. 

13:15:07       From saara.lang : Edustan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymää. Meillä on ollut koulutettuja kokemusasiantuntijoita toimialoilla ja kolme toimivaa asiakasraatia. Valtakunnalliset suositukset ovat hyvät ja tulevat tarpeeseen. Niille on käyttöä, että saadaan toimintaan ryhtiä ja on mahdollisuus perustella mm. palkkiokäytäntöä. Riikka – puhut hyvin, selkeästi ja asiantuntevasti. Kiitos 🙂

13:15:27       From Raisa Saraniemi : Vantaa tulee hyödyntämään KoKoAn suosituksia palkkioiden maksussa. 

13:16:53       From vilma.kinnunen : Tätä juuri tarkoitan. Yleensä organisaatioissa määrittyy koulutuksen perusteella palkka. Joten tämä on hyvin poikkeuksellista minkä vuoksi tällä hetkellä erot ovat merkittäviä eri organisaatioissa. 

13:17:32       From Pirkko Excell : Kerrotko Raisa lisää, mikä on Vantaan palkitsemisohje?

13:17:48       From Pia Airio-Huuhtanen : Mielestäni kenenkään ei tulisi tehdä työtä ”ilmaiseksi” vaan jokaisen panos on tärkeä. Kuitenkin niin, että jokaisen työkokemuksesta ja koulutuksestakin maksetaan oikeudenmukaisesti. Nyt käytänteet ovat aika villejä.

13:18:00       From vilma.kinnunen : Palkkiosuositusten ja varsinaisen tuntipalkan eroa on hyvä varmasti avata myös koulutuksissa. Koska palkkiona esim. 30e/h  voi luoda varsin epärealistisen kuvan palkoista sosiaalialalla.

13:18:12       From Suvi S. : Juuri näin

13:19:23       From Metsälintu Pahkin : Mielipide: Palkkio ei vertaudu kuukausipalkkaisen tuntipalkkaan, vaan pikemminkin opetusalan yksittäisen luennon palkkaan.

13:19:31       From Pirkko Excell : Helsinki tarjoaa myös tapaturmavakuutuksen.

13:20:08       From Raisa Saraniemi : KAP Vantaa -hankkeessamme kehitetään kokemusasiantuntijoiden tehtäviä Vantaan sote-palveluissa. Tähän liittyy työnkuvat, palkkiot ja tekijöiden välittäminen. Tulemme hyödyntämään KoKoAn suosituksia. 

13:20:52       From kyntsy : Jokaisenhan on ymmärrettävä, että kokemusasiantuntija tekee harvakseltaan , lyhyitä keikkoja. Sosiaalityöntekijä on kuukausipalkalla. Ruvetaan tässä nyt vielä kadehtimaan kokemusasiantuntijoiden saamia korvauksia, joista kertyy kuukaudessa muutamia kymppejä luennoista…useille ei mitään

13:21:43       From vilma.kinnunen : Olen samaa mieltä, ettei tuntipalkka ja palkkio ole verrannollisia. Mutta oman kokemukseni mukaan tämä ei ole täysin selkeä asia myöskään kokemusasiantuntijoille heidän työllistyessään.  Omissa kommenteissani huoli/kokemus liittyi lähinnä siihen, ettei niistä huonoista palkoista tule sitten pettymyksiä 😀

13:21:55       From Pia : Kiitos Riikka!

13:24:36       From Pia Airio-Huuhtanen : Palkkio, ns. keikkatyö on eri asia tietenkin kuin kuukausipalkka/tuntipalkka. On erittäin hyvä, että palkkioita on mietitty ja niistä saadaan yhdenmukaiset ohjeistukset. Avoimuus, läpinäkyvyys ja asioista keskustelu ovat aina tervetulleita tälläkin saralla. 

13:25:11       From saara.lang : Kokemusasiantuntijan kokemus on niin arvokas ja henkilökohtainen asia, että sillä ei ole tavallaan voi olla koskaan riittävää hintaa – ja on erittäin loukkaavaa käydä kauppaa kokemusasiantuntijuuden palkkiolla – siksi valtakunnalliset suositukset ovat hyvät! Ne yhdenmukaistavat käytäntöä ja ovat reilu tapa toimia. Iso peukku.

13:26:45       From pbaarman : Mikäli koulutus on / on ollut maksuton, miten kustannukset on katettu? Millaisia kokemuksia? Mieluusti muitakin näkemyksiä kuin hanketaustaiset koulutukset.

13:30:19       From Pia : Miten on ammattioppilaitosten järjestämä koulutus, nythän kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osa on kokemusasiantuntijakoulutus. Ammattiopistokoulutus on ilmaista. Turussa tehdään yhteistyötä ammattiopiston kanssa mm. Raseko ja Turun A-kilta

13:30:23       From Riikka Nieminen : https://www.kokemusasiantuntijat.fi/tietoa/kat-koulutuksen-suositukset-ja-palkkiosuositukset/

13:30:55       From pbaarman : Meillä perustutkinnot ovat maksuttomia, ammattitutkinnot maksullisia.

13:31:07       From Pia : Ok

13:32:29       From Lea Härö : Meillä monet Kokemusasiantuntijatehtävät esim vertaisena toimiminen ovat vapaaehtoisia ja niistä ei makseta palkkiota. 

13:34:04       From Pia : Olen ymmärtänyt, että Stean kanta vapaaehtoisuuteen vahva ja siksi yhdistyksissä toiminta pohjautuu pääosin vapaaehtoisuuteen

13:35:34       From Lea Härö : Näin on ja näin meillä toimitaan ja tämä on myös toiminnassa mukana olevien Kokemusasiantuntijaomaistemme näkökanta ja tapa toimia.

13:36:35       From Raisa Saraniemi : Meillä hankekumppanuus Vantaan kaupungin kanssa mahdollistaa palkkioiden maksamisen STEA-hankkeen aikana. Vantaa vastaa siis kaikesta muusta kokemusasiantuntijoiden palkkio- ja palkanmaksusta paitsi kokemusasiantuntijoiden kouluttajapalkkioista.

13:36:56       From jaana.juosila : Kokemustoimintaverkoston kokemustoimija -tittelillä toimivia potilas-, vammais- ja läheisjärjestöjen kokemusosaajia on Suomessa yli 650. Kysymys Kansallisesta kokemusasiantuntijatyöryhmästä. Mitä ja keitä kokemusasiantuntijan termin alle menee tässä tapauksessa? Keskusteleeko nyt perustettava työryhmä esimerkiksi vain kokemusasiantuntija -nimikkeellä toimivien tehtävistä tai suosituksista vai onko työryhmän tavoitteena laatia kansallisia suosituksia kaikille kokemusosaajille? 

13:38:24       From Lea Härö : Meillä myös lisäksi Tampereen kaupungin ja monen muun ulkopuolisen tilaajaorganisaation kanssa sovittu tietyt palkkiosummat + matkakulut, mutta oman yhdistyksen sisällä menee vapaaehtoistoiminnan periaatteiden mukaan.

13:38:51       From Raisa Saraniemi : Onko etäkokous tosiaan sunnuntaina 4.10.?

13:38:54       From Heidi Kokkonen : 4.10. siis sunnuntaina?

13:39:18       From jaana.juosila : Kiitos vastauksesta Riikka.  🙂

13:40:46       From Pia : Päivämäärä oli mielestäni 14.10.

13:41:53       From Pasi : Kakspy ry:n LOV ME-hanke liittyi juuri mukaan verkostoon! Jos tänään vaan suinkin jää aikaa, voisin mieluusti muutamalla sanalla kertoa toiminnastamme. 

13:45:48       From Pia Airio-Huuhtanen : Kyllä, yhdessä toimiessa on mahdollista muuttaa asioita! 

13:46:24       From aksu.piippo : Vapaaehtoisena toimiessa kokemusasiantuntijan rooli on eri. Palkkioperiaatteen taustalla on toimeksiantajan ennalta määrittämä rooli/tehtävä.

13:48:13       From Jaana Andersin : Joudun valitettavasti tekemään jo lähtöä. Kiitos seminaarista, valtavasti uutta tietoa ja lisää sulateltavaa. Oikeutta ja neuvontaa ry kuuluu uusiin ja pieniin toimijoihin, joilla ei ole kokemusta tästä aiheesta vielä. En ehdi omaa esittelyä tekemään, joten lähetän Riikalle esittelyn, jonka voi toimittaa muulle työryhmälle. Mukana ollaan edelleen! 

13:48:52       From Jaana Andersin : Kiitos Riikka ja mukavaa päivänjatkoa kaikille!

13:52:47       From Riikka Nieminen : Kyllä, seuraava kokous ajoitettu 14.10.2020 klo 9-11

13:53:00       From Riikka Nieminen : Puuttui 1 edestä, pahoittelen.

13:53:18       From Riikka Nieminen : Seuraavana Siun Sote -Tuija Kähkönen

13:53:59       From Riikka Nieminen : 3. puhumassa Niemikotisäätiön Minna ja Päivi

14:06:08       From Anne Astikainen : Siun sotelle kysymys: Voisiko kokemusosaamisen hyödyntämistä edistää, se, että terminologia olisi yksinkertaisen selkeää? Menevätkö esim. julkisen puolen toimijat sekaisin kokemusosaaja/ kokemusasiantuntija/ kokemuskouluttaja -ym kanssa?  

14:06:23       From Pia : Kiitos, oli hienoa kuulla kokemusasiantuntijatyöstä sairaalassa!

14:09:30       From Minna Salonen : Mahtavaa keskustelua täällä! Ja hienoa, kun olette jakaneet tunnelmia myös somessa – yhdessä saadaan näkyvyyttä asialle! Työryhmän jäsenet ja uudet suositukset löytyvät myös Kokoan Twitteristä: https://twitter.com/KoKoA_ry

14:09:53       From Olga Liukkonen : Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ei ehtii esiintymään, tule nyt lähtö, esitys lähetetty Riikan sähköpostiin, voi sitä jakaa materiaalien kanssa kaikille. 

14:11:08       From Lea Härö : Mihinkäs pitikään viestiä, jos tarvitsee puheenvuoroonsa jaettua näyttöä power ponttia vartena? Minä tarvisin : )

14:12:23       From Riikka Nieminen : Voi laittaa Tekninen tuki -Jonille viestiä

14:13:14       From marko.hanni : Hienoa Minna ja Päivi ja Niemikotisäätiö!!!!

14:13:42       From Pia Airio-Huuhtanen : Juurevaa tiedonjakoa, kiitos Päivi ja Minna!

14:16:54       From kahkotui : Siun sotessa käyttää ainoastaan kokemusasiantuntija nimitystä

14:20:26       From Heidi Kokkonen : Kuuluisiko näkyä esitys? 🙂

14:21:30       From kahkotui : Miten    seinäjoella resurssit riittää? Onko koulutus joka viikko?

14:26:37       From Pia : Hienoa kuulla, että kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen on ajan mukana kasvanut noin paljon!

14:26:48       From aksu.piippo : Onpa valtaisa määrä tehtäviä PSPY:ssä! Onnittelut siitä.

14:27:26       From saara.lang : Sairaanhoitopiirien tulee varata rahaa budjettiin enemmän kokemusasiantuntijoiden kanssa työskentelyyn. Maksukäytännöt yhtenäiseksi! Ehdottomasti!

14:30:21       From Hanke Työntekijä : Kiitos Aksu. Täällä on lähteny hanke hienosti käyntiin 🙂

14:31:10       From kahkotui : Kiitos seminaarista, todella mielenkiintoista kuulla miten muualla. Joudun valitettavasti poistumaan

14:31:54       From Riikka Nieminen : Kiitos Tuija, ollaan yhteydessä!

14:33:37       From Krista Rintamäki : Koulutusta on n. 1-2 kertaa viikossa.  Kesä-ja heinäkuussa eiole koulutusta.

14:34:12       From Riikka Nieminen : Miksi kokemusasiantunijoita tilataan? Sama myös koulutussuosituksissa mukana: https://www.kokemusasiantuntijat.fi/tietoa/kokemusasiantuntijaksi/miksi-tilata/

14:37:20       From Metsälintu Pahkin : Hieno puheenvuoro, kiitos! Upeaa, että olette pystyneet vaikuttamaan tämän harvinaisen sairauden hoitokäytänteisiin ja hoitolinjoihin! Wau! Hyvä Horton-yhdistys!

14:39:31       From sari.siipola : Rasekossa alkaa kokemusasiantuntijakoulutus yhdessä Varsinais-Suomen kokemusasiantuntijaverkoston

(Turun A-kilta, Turun Mielenterveysyhdistys ITU, 

Varsinais-Suomen Sininauha) kanssa.

14:39:59       From Tony Taipale : Voi kiitos ! Näyttöni linkit olivat tosiaan osoitteesta www.hortonyhdistys.fi

4:41:58         From Riikka Nieminen : Ohjelmassa tulossa:

14:42:01       From Riikka Nieminen : ”Kokemus sanoiksi – Omaisesta kokemusasiantuntijaksi” Lea Härö, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

”Kokemusasiantuntijuus ammatillisessa koulutuksessa” Marianna Kultalahti, Seurakuntaopisto

”Kehittämistä ja kuntoutumista kokemusasiantuntijuuden avulla” Raila Lindeberg, Asumispalvelujen johtaja Betesda-säätiö

”Kaunis Mieli kouluttaa kokemusasiantuntijoita taiteen keinoin” Metsälintu Pahkin, Kehittämispäällikkö, Taiteen Sulattamo ry

”Kokemusasiantuntia työtoverina ja vertaisena PHHKY:ssä”  psl Sanna Nykänen ja sh Janne Tuomaala, PHHKY

”Kokemusasiantuntijuus, osallisuus ja yhteisöllisyys Suomen Diakoniaopistossa” Irina Köntti, Suomen Diakoniaopisto

14:42:17       From Mikael Söderström : Tämän työryhmän yksi haasteista tulee olemaan kokemusasiantuntijatoiminnan eettisistä periaatteista sopiminen. Yksi olennainen ja epämukava kysymys on, koska voidaan puhua kokemusasiantuntjoiden hyväksikäytöstä. Esim. 12 €/tunti (vertautuu vanhaan ahkeruusrahaan) on hyvä esimerkki mielestäni kyseenalaisesta palkkiokäytännöstä ja mitä suurimmissa määrin eettinen kysymys.

14:44:57       From Metsälintu Pahkin : ”n hyvä esimerkki mielestäni kyseenalaisesta palkkiokäytännöstä ja mitä suurimmissa määrinn eettinen kysymys – samaa mieltä!

14:45:55       From Pia : Kovasti odotan tätä KAP Vantaan kokemusasiantuntijapankki-mallia, jota voisi soveltaa muilla alueilla Suomessa 🙂

14:47:11       From Marianna Kultalahti : Isosti iloitsen, että A-killat ovat mukana kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisessä. Vuosikymmenten osaamista löytyy Suomen A-killoista! <3 

14:47:52       From Raisa Saraniemi : Kiva kuulla Pia, että hanke ja malli kiinnostavat. Minuun saa olla yhteydessä, jos kaipaat lisätietoa.

14:49:03       From Meria Finland’sp : Anteeksi että vielä sekoitan pakkaa mutta eikö vuosia Kokemusasiantuntijana ja omaa ehkä muita koulutuksia olisi oikeutettu eri suuruiseen palkkioon kuin vastavalmistunut ?

14:50:08       From Raisa Saraniemi : Meria, mielestäni kokemusvuodet tulisi todellakin huomioida, kun saadaan tulevaisuudessa tes alalle

14:50:12       From Riikka Nieminen : Ihan hyvä sekoittaa pakkaa ja kysyä 🙂

14:50:37       From Pia : Kiitos Raisa, seuraan teitä mielenkiinnolla ja olen kyllä varmasti vielä yhteydessäkin 🙂

14:51:06       From sami juntunen : itsemyötätuntokoulutus.. kiinnostaa minua 🙂

14:52:43       From Pia : Hienoja lisäkoulutuksia!

14:54:28       From Vellu : Moi, yhteystietoni: lehikoinenvelimatti@gmail.com Yt Vellu 🙂

14:57:39       From Raisa Saraniemi : Terkkuja takaisin! 

14:57:45       From Eija Hartemaa-K : Kiitos, paljon hyvää  tietoa ja koulutusta, mutta  eräs  asia mietityttää. … siitä kohta  lisää.  – muotoilen ajatuksiani –

15:00:24       From Vellu : Kiitos kaikille, joudun poistumaan. 

15:00:51       From Riikka Nieminen : Kiitos Vellu!

15:01:18       From sami juntunen : oli mielenkiintoinen koulutus. olen yksi joka on käynyt sen 🙂

15:03:42       From aksu.piippo : ”Osallisuus ei synny osallistamalla, vaan yhdessä tekemällä” HIENO LAUSE!

15:04:06       From Pia : Missä Seurakuntaopistolla on koulutuksia?

15:06:18       From Krista Rintamäki : Joudun poistumaan paikalta. Laitan esitykseni sähköpostitse sinulle Riikka.

15:08:24       From Riikka Nieminen : Kiitos Krista 🙂

15:11:06       From Eija Hartemaa-K : Olen itse ollut n. 22 -vuotta vapaaehtoisena  vertaistukijana henkilöille joilla on uskonnollinen trauma.  Uskonto  voi olla  voimavara,  mutta väärin ”uskonnollista valtaa”  käytettynä  se voi myös olla hyvin traumatisoiva kokemus. On paljon  mielenterveysongelmia, ajauduttu alkoholiongelmiin ja  itsemurhayrityksiin, avunhuutona  kun on paha olla, usein sisäinen syyllisyys ja mielenhallinta hukassa. Onko mahdollisesti  näihin asioihin kiinnitetty  huomiota koulutuksessa?  

15:12:23       From Pia Airio-Huuhtanen : Kiitos Eija, että avaat tätä vallan käytön traumatisoivaa puolta. 

15:13:07       From Pia : Hienoa, että teillä on polku kokemusasiantuntjuudelle!

15:14:49       From Riikka Nieminen : Eija, on joissakin kokemuksissa ja nimenomaan itsemurhien kohdalla pitääkin jakaa tieto mm. miten aiheesta voi puhua. Olemme mukana THL itsemurhien ehkäisyn työryhmässä ja THL on julkaissut niihin tilanteisiin myös ohjeet.

15:17:31       From Tuija Tuorila/Soite : Päivä on ollut todella antoisa ja onneksi jatkuu edelleen! Paljon on saatu matkaevästä reppuun kokemusosaamisen hyödyntämisen kehittämistyöhön.

15:20:41       From mari.mcalester : Kiitos Metsis ja paljon terveisiä!!

15:21:17       From Pia Airio-Huuhtanen : Kiitos, että kokemustietoa jaetaan konkretiaksi ja aidoiksi työkaluiksi!

15:21:31       From Eija Hartemaa-K : Usein  tämäkin asia  on hyvin henkilökohtainen ja  vaikeasti ymmärrettävissä, jos  ei  sitä  itse ole kokenut.  Varsinkin kun kyseessä usein on jo  lapsesta saakka  kasvatettu ajatusmalli. Ihminen  joutuu rakentamaan  kokonaan  uudelleen käsityksen itsestään ja  elämästä.  Metsälintu Pahkin  Kiitos!  Taide  on eheyttävää ja voimaa  antavaa <3   Ihan parasta.

15:27:48       From Pia Airio-Huuhtanen : Harmi, että kokemusasiantuntijuus ja ammatillisuus nähdään niin usein vastakkaisena, parastahan olisi, että tämä olisi samassa paketissa.

15:29:11       From vilma.kinnunen : Meillä tehdään Pyöröovesta ulos- hankkeessa Sininauhasäätiöllä myös näin työparina. Eli molemmat työntekijöinä hankkeessa ja nimikkeiksi valittiin, että olemme kaksi projektityöntekijää 🙂

15:30:29       From Katrin Björklund, FinFami Pohjanmaa : Joudun valitettavasti lähtemään mutta kiitos kaikille hyvistä puheenvuoroista! 🙂

15:30:30       From Pia Airio-Huuhtanen : No, se on ihan parasta, että nämä asiantuntijuudet nähdään toistensa täydentävinä aitoina yhteistyön malleina. 

15:31:00       From Mari Turja : Hei ja kiitos hienoista puheenvuoroista ja terveisiä ASKO-hankkeesta, asiakasosallisuutaitoja kehitetään Tren yliopiston ja Työterveyslaitoksen alaisuudessa eli https://www.ttl.fi/tutkimushanke/asko-hanke/.  Olen itse ollut Jyväskylässä KSSHP:llä hankkeen projektikoordinaattorina ja tutustunut Juttupenkkiin ja muuhun kokemusasiantuustoimintaan heillä. Pyrimme tutkimaan ja kehittämään juuri ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyötä. Kirjoitamme artikkelia, olkaa minuun yhteydessä, ketä kiinnostaa mari.turja@tuni.fi tai mari.turja@utu.fi. Kiitos! 

15:31:01       From Anniina Koala : Ammattilaisissa on myös paljon kokemustietoa, joka käsiteltynä ja käyttöön otettuna olisi todella iso voimavara. Kaksoisroolissa on edelleen iso stigma.

15:32:10       From Janne Tuomaala : Pia, juuri näin. Mielestäni  ei ole vastakkaisia toimijoita

15:32:42       From Pia Airio-Huuhtanen : Kyllä, ja sitä voi olla siellä piilossa ja sekin on hyödynnettävissä,kun työstää itseään. Koulutuksessa kun ikään kuin etäännytetään tämä persoonallinen puoli enemmän taka-alalle ja nostetaan esiin ammatillisuus.

15:34:27       From Pia Airio-Huuhtanen : On totta, että asiantuntijuuteen liittyy tietynlainen ylemmyys ja alemmuus -ajattelu. Tämäkin on hyvä käsitellä itsessään. 

15:34:38       From Lauri : Kiitos hienoista alustuksista ja hyvin toteutetusta etäseminaarista! Päivän esimerkeistä tulee mieleen, että on tarkoituksenmukaista kokemuskentän moninaisuuden kannalta, että päivän aikana kuuluut esitykset ovat ainoastaan mielenterveys- ja päihdekenttää koskevia – kokemustietohan hyödynnetään enenevässä määrin muissa sairausryhmissä ja vammaiskentällä. 

Tulisiko tehdä tulkinta, että nyt perusteilla oleva kansallinen työryhmä tulee olemaan nimenomaan ”Mielenterveys- ja päihdekentän kokemusasiantuntijatoimintaa kehittävä kansallinen työryhmä”?

15:35:12       From Raisa Saraniemi : Olemme pohtineet myös kokemusasiantuntijoiden mahdollisuuksista työskennellä esimerkiksi kuntien IT-palveluissa tai HR:ssä. Varmasti tulisi tärkeää osaamista asiakasprosessien sujuvoittamiseen, työhyvinvointiin ja osatyökykyisten mahdollisuuksiin työskennellä eri palveluissa.

15:36:51       From Riikka Nieminen : Kyllä työryhmässä on tarkoitus ottaa yhdenvertiasesti kaikki huomioon. Itse vamamisaktivistina varmasti pidän huolta ettei keskustelu jää mihinkään yhteen segmenttiin. Alussa kerroinkinuskontojen uhreiksi joutuneita, sekä konkurssin tehneistä yrittäjistä, eli laaja kenttä.

15:37:27       From Janne Tuomaala : Ammatillisuus ajattelu on mielestäni jossain määrin viety liian pitkälle. Tosin viime vuosien aikana olen nähnyt huomattavaa kehitystä asiassa. Ammattikoulutuksissa tulisi käydä enemmän keskustelua ammatilisuuden eri puolista. Tarkotushan on auttaa ihmistä.

15:37:51       From Mikael Söderström : Käsite -kysymykseen ehdotus. Voisiko kokemusosaaminen toimia yläkäsitteenä  ja ymmärrystasona, jossa kokemus- ja tutkittu/ammattilaistieto kohtaavat. Luodaan ns. seuraava taso, jolloin ei enää tarvita edes keskustella vastakkainasettelusta ym. Kokemusosaamisen tilassa myös ns. ammattilaiset voivat oman ymmärryksen ja tiedon luontevasti jakaa. Edelleen tässäkin keskustelussa kokemusasiantuntijuus toiseutetaan koskemaan ns. ko

15:39:14       From Mikael Söderström : ….kokemustaustaisia. Katse pitää suunnata myös työntekijöihin. Vain tällöin voi todellinen, tasa-arvoinen muutos.

5:39:29         From Mikael Söderström : toteutua.

15:39:30       From Janne Tuomaala : juuri nin

15:39:50       From Anniina Koala : Hyvin puhuttu Janne ja Mikael!

15:40:23       From Tanja Hirschovits-Gerz, THL Sokra-koordinaatio to Riikka Nieminen (Privately) : Samaa mietin Mikael. On tärkeä jäsentää osallisuuden eri rooleja. Milloin puhutaan tietyn kouluksen omaavista kokemusasiantuntijoista ja milloin taas yleisemmin kokemustiedon tuottajista eri rooleissa oli tiettyä koulutusta tai ei..

15:40:38       From Anja Sauvolainen : www.a-kiltojenliitto.fi

15:40:42       From Mikael Söderström : Tällöin ammattilainen voi olla kokemusosaaja.

15:40:45       From Eija Hartemaa-K : Hienoa että asiasta ollut myös  juttua, Riikka Nieminen, en kuullut  alusta saakka keskusteluja. Anteeksi siis turha huomioni  🙂   Voiko   tämän seminaarin  katsoa  jälkikäteen  jostain?

15:41:40       From Mari Turja : Kokemusosaaminen kuulostaa hyvältä!

15:43:32       From Riikka Nieminen : Kyllä voi katsoa koko seminaarin jälkikäteen. Jaan linkit nettisivuillemme ja sometan niistä, jotta löydätte 😉 www.kokemusasiantuntijat.fi

15:43:57       From Anniina Koala : Kirjoitin ammattilaisten kokemustiedosta ja stigmasta HS:n mielipideosioon, mutta ei ole vielä ainakaan ylittänyt julkaisukynnystä. Ehkä tarvitaan laajempi kampanja!

15:44:18       From Raisa Saraniemi : Tällöin vaikuttamistyötä tulisi suunnata ennen kaikkea sote-alan koulutuksia järjestäviin tahoihin, jotta ajattelu oman kokemuksen hyödyntämisestä osana ammatillista työtä nähtäisiin suotavaksi ja hyödylliseksi. 

15:44:21       From Tanja Hirschovits-Gerz, THL Sokra-koordinaatio to Riikka Nieminen (Privately) : Kyllä, ammattilaisilla on kokemusosaamista. Vanhassa Innokylässä olikin Työtila, jossa  aiheena Kokemusosaajat Suomessa. Osallistujina oli ammattilaisia ja muita kokemusosaajia: -asiantuntijoita, -osaajia, asiakaskehittäjiä jne.. Tärkeä on ylläpitä laajaa keskustelua jonka yhtenä tärkeänä teemana on myös koulutettujen asiantuntijoiden aseman tarkastelu

15:45:34       From Anniina Koala : Juurikin näin, kokemustieto olisi paras integroida ammatti-identiteettiin jo opiskeluaikana.

15:46:22       From vilma.kinnunen : Keijot ja Laurea- ammattikorkeakoulu tuossa ed. mainitussa tekee loistavaa työtä 🙂 

15:46:24       From Anja Sauvolainen : Joudun valitettavasti poistumaan, mutta kiitos kaikille hyvästä seminaarista ja kiinnostavista puheenvuoroista! 🙂

15:46:28       From Riikka Nieminen : Jakakaa verkostoissanne :)https://www.kokemusasiantuntijat.fi/tietoa/kat-koulutuksen-suositukset-ja-palkkiosuositukset/

15:46:40       From Riikka Nieminen : Kiitos Anja!

15:46:59       From Hanke Työntekijä : Kiitos Vaasan suunnalta kaikille osallistujille ja KoKoA:lle työryhmän luotsaamisesta. Upea tapahtuma ja hyvä alku. Meillä jatkuu tänään ROK-ryhmänohjaamisen lisäkoulutus ja lähdemme koulutusiltaa kohti 🙂 Palataan yhdessä asian äärelle. 

15:47:14       From Riikka Nieminen : Kiitos!

15:47:41       From Pia Airio-Huuhtanen : Mielestäni kaikessa keskustelussa on muistutettava lopputulema, eli se, miten autamme, ketä autamme, miksi olemme auttamassa. Asiakkaat ovat keskiössä ja palvelun laatu tulee pitää kristallin kirkkaana mielessä. Helposti jokainen katsoo asioitaan omasta poterostaan. Siksi tämä jakaminen ja jopa eri käsitteiden määrittely on tarpeen, jotta tiedämme mistä puhumme, jotta voimme ylipäätään jakaa asioita. Kokemustaan voi jakaa, mutta miten tulen ymmärretyksi, onkin sitten jo eri asia. Myös teoria on kuollutta, ellei sitä osaa soveltaa käytäntöön asiakkaan hyväksi.

15:48:06       From Hanke Työntekijä : ÄK_n tavoittaa täältä: https://pspy.fi/kokemusasiantuntijatoiminta/

15:48:26       From Raisa Saraniemi : Vilma, tuetaanko Laurean opiskelijoita hyödyntämään omia kokemuksiaan osana tulevaa ammatillista työtään?

15:50:57       From Tony Taipale : Hyvin tiivistetty Pia ! Pian täytyy poistua, suuri kiitos kaikille mahtavasta seminaarista !

15:50:59       From Petteri Saarijärvi : Yksi suurista haasteista työyhteisöissä on ollut sisäinen tiedottaminen KATeista ja työyhteisön resurssien allokoiminen KAT toiminnan järjestämiseen ja ylläpitämiseen. Miten olette onnistunut tai epäonnistunut tällaisissa haasteissa?

15:51:52       From Riikka Nieminen : Kiitos Tony!

15:52:09       From LeaLindqvist : Lämmin kiitos todella vaikuttavasta iltapäivästä! Kuinka moninaista ja upeaa kokemusasiantuntijuutta onkaan Suomen maassa. On hienoa olla mukana! Toimitan myöhemmin esittelyn kehittämästämme omaishoidon/omaistyön kokemusasiantuntijakoulutuksesta, OKA®-koulutuksesta. Koulutuksen pohjana on käytetty KoKoA:n koulutus- ja palkkiosuosituksia. Kiitos Riikka hienosta seminaarin luotsaamisesta! Mukavaa syksyn alkua kaikille!

15:52:40       From vilma.kinnunen : Raisa, no uskon et runsas opintojakso yhteistyö Keijo- hankkeen kokemusasiantuntijoiden kanssa on lisännyt vuorovaikutusta ja myös opiskelijoiden omien kokemusten jakamista. Ja vähintään niiden pohtimista osana opintoja. 

15:53:03       From vilma.kinnunen : toki Janika Lindström varmasti osaa parhaiten vastata tähän 🙂

5:53:45         From Veera : Kiitos minunkin puolesta! Oli mielenkiintoisia puheenvuoroja 🙂 Nyt täytyy jatkaa seuraavaan paikkaan!

15:54:27       From Raisa Saraniemi : Minunkin pitää poistua. Kiitos todella mielenkiintoisesta seminaarista! 

15:54:35       From Tekninen tuki Joni : Veikeä hauva. =D

5:55:05         From saara.lang : Kiitos kaikille! Hyvä iltapäivä. Innostava. Hyvää syksyn jatkoa!

15:55:07       From Pasi : Kiitos minunkin puolesta, ensi kertaan! Tietoa LOV ME-hankkeesta löytyy täältähttps://www.facebook.com/lovmehanke/ 

https://lovmesuomi.wordpress.com/

15:55:25       From Anniina Koala : Hauva on Irmeli, Koalan hyvinvointiasiantuntija!

15:56:02       From OMISTAJA : Kiitos hyvistä esityksistä! terv. Anu Louhelainen Porin Sininauhasta

15:56:28       From Heidi Kokkonen / Puuttuva Pala-hanke : Esittelen hankkeemme myöhemmässä kokouksessa. Tietoa löytyy nettisivuilta ja seuratkaahan somessa: https://puuttuvapala.metropolia.fi/

15:56:34       From Heidi Kokkonen / Puuttuva Pala-hanke : Kiitos kaikille iltapäivästä! <3

15:56:43       From Tekninen tuki Joni : Hauska ”tavata” Irmeli. 🙂

15:57:03       From Hannu Ylönen : Kiitos hyvästä seminaarista! Jatkossakin kokemusasiantuntijat/vertaistuki/kolmannen sektorin yhdistykset ja ammattilaiset yhdessä toimien (=jaettu asiantuntijuus) asiakkaan parhaaksi.

15:57:32       From Jaana : Runsaasti monipuolista ja mielenkiintoista sisältöä! Kiitos =) Jaana Tuomela Satakunnan yhteisökeskus

15:57:34       From Riikka Nieminen : Kiitos Hannu!

15:58:39       From Anniina Koala : Kokemusklubin tapahtuma: https://www.facebook.com/events/3082849601812443/

15:58:52       From Anne Astikainen : Kiitos kaikille 🙂 

15:59:11       From Meria Finland’sp : Upeaa ! koska koala  + 35

16:00:45       From Pia Airio-Huuhtanen : Kiitos kaikille!

16:01:12       From Tanja Hirschovits-Gerz, THL Sokra-koordinaatio : Kyllä, ammattilaisilla on kokemusosaamista. Vanhassa Innokylässä olikin Työtila, jossa  aiheena Kokemusosaajat Suomessa. Osallistujina oli ammattilaisia ja muita kokemusosaajia: -asiantuntijoita, -osaajia, asiakaskehittäjiä jne.. Tärkeä on ylläpitä laajaa keskustelua jonka yhtenä tärkeänä teemana on myös koulutettujen asiantuntijoiden aseman tarkastelu

Todella kiinnostavia asioita. tarvetta olisi varmasti jatkaa tällaisia vuoropuhelua että ihmiset pääsisivät ääneen ja kertomaan toisilleen!

Post Author: Riikka Nieminen