Kansallinen kokemusasiantuntija työryhmä

Kansallinen kokemusasintuntija työryhmä käynnistyy 27.8.2020

Ilmoittautuminen etäseminaariin 27.8. klo 12-16

Zoom kokousalustalla tapahtuva kaikille avoin seminaari 27.8. torstaina klo 12-16. Julkaistaan uudet suositukset kokemusasiantuntijakoulutuksiin, sekä palkkiosuositukset. Lisäksi käynnistetään Kansallinen kokemusasiantuntija työryhmä, jossa jäsenenä on erilaisia organisaatioita.
  • Kokemusasiantuntijoiden koulutussuosituksista, Kansallisesta kokemusasiantuntija työryhmästä, tai muusta esiin nousevat kysymykset voit kirjoittaa tähän. Puheenjohtaja Riikka Nieminen vastaa seminaarissa kysymyksiin.

Miksi työryhmä, joka koostuu kokemusasiantuntijuuden kanssa työskentelevistä yhdistyksistä ja organisaatioista? 

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n organisoima  työryhmä, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken kokemusasiantuntijuuden kehittämiseksi. Olemme vieneet kokemusasiantuntijuutta jo pitkälle, mutta yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan. Kutsumme organisaatiosi osallistumaan kansalliseen työryhmään, jonka äärellä päätämme yhteisistä pelisäännöistä.

Tarvitsemme yhtenäisyyttä, voimallista ja keskitettyä kokemusasiantuntijuuden edistämistä. Esimerkkinä Mielenterveyspooli, joka on yhteinen ääni mielenterveysjärjestöille ja jonka ohjausryhmässä KoKoA ry on mukana aktiivisesti. Yhteistyönä on saatu Terapiatakuu-kansalaisaloite läpi ja toteutuksesta neuvotellaan parhaillaan.

 

Työryhmän tavoitteina

on jatkossa kehittää yhdessä eteenpäin kokemusasiantuntijakoulutus- ja palkkiosuosituksia, jotta ne ovat ovat kaikkien ymmärrettävissä ja sovellettavissa, näin luoden mahdollisuutta tasalaatuisiin koulutuksiin valtakunnallisesti. Avoimesti ja yhdessä on mietittävä myös kysymyksiä koulutusten maksuttomuudesta ja avoimesta hausta, jotta kaikkien äänet saadaan marginaaleista kuuluviin. Yhteiset koulutussuositukset auttavat tilaajatahoja tietämään mitä tilaavat, jolloin tilataan enemmän. Tämä olisi eettinen toimintatapa, sillä se poistaisi alalta liian suppeat tai muutoin puutteelliset koulutukset (tai ne olisivat eri nimisiä).

Myös koulutukseen ottamisen kriteerejä tulisi kirkastaa. Vaikka koulutus toimii kuntouttavana elementtinä, se on kuitenkin enemmän kiinni identiteettimuutoksesta, joka vaatii aikaa ja valmiuksia siihen. Näin saadaan aikaan pysyviä muutoksia. Työ on kaikille tärkeää, kyselymme mukaan kokemusasiantuntijakoulutus on lisännyt työelämässä olemista 30% -> 66%. Yhteistyöllä tuotamme myös eettiset ohjeet kokemusasiantuntijatoimintaan, sekä konsepteja, joita voidaan paikallisesti edelleen kehittää, sekä jatkossa päivittää kansallisella tasolla. Näistä esimerkkinä kokemusasiantuntijavastaanotto ja ammattilaisen oman kokemuksen käyttäminen.

 

Keskiössä on asiakaslähtöisyys, osallisuus ja palveluiden kehittäminen yhdessä kaikkien kanssa.

Siihen kuuluu käytäntöjen kehittäminen ja jakaminen. Haluamme tuoda toimintaan myös selkeät käsitteet ja niiden sisällöt /työnkuvan avattuna kaikille ymmärrettävästi. Taustalla on ajatus synnyttää yhdenmukaistusta ja käytäntöjä, jotta kokemusasiantuntijat saavat parhaan mahdollisen avun, tuen ja työn. Tähän on myös ollut kova tarve, näin on käynyt ilmi kaikkien tähän mennessä innolla mukaan lähtevien tahojen puolelta.

 

KoKoA toimii kattojärjestönä koulutetuille kokemusasiantuntijoille, edustaen neutraalisti kaikkia kokemustaustoja.

Meillä on kokemusta ja asiantuntijuutta. Jokainen ääni marginaalissa on arvokas, miten muuten tiedämme millä keinoin sieltä päästään pois. Asiakkaan aito kuuleminen synnyttää palveluja, joihin sitoudutaan. Myös luottamuksen synnyttäminen palveluita kohtaan lähtee helpoiten kokemusasiantuntijan esimerkin kautta.

Meillä on asiantuntemusta myös työtehtävien välityksen kautta niiden muuttuneesta luonteesta sekä aluevastaaviemme kautta valtakunnallisista eroista. Teemme koulutus- ja palkkiosuosituksia alalle. Uusimmat niistä julkaistaan 27.8.2020 seminaarissa, jotta alalle on mahdollista synnyttää yhtenäisiä strandardeja. Suositusten pohjana on eri koulutuksista yhdessä kehitetty malli sekä tietopohjamme nykyisistä koulutuksista, sillä yhdistykseemme haetaan kokemusasiantuntija jäseniksi valtakunnallisesti hyvinkin erilaisista koulutuksista.

 

Käynnistämme Kansallisen kokemusasiantuntija työryhmän webinaarissa 27.8.2020.

Kick off viivästyi keväältä korona tilanteen takia.  Kutsumme kaikki kokemusasiantuntijuudesta kiinnostuneet organisaatiot, koulutuksia järjestävät tahot, sekä kokemusasiantuntijoita työllistävät organisaatiot saman pöydän äärelle asiasta demokraattisesti keskustelemaan.

Ensimmäinen seminaari on kaikille avoin ja esittelemme samalla julkaistavat Koulutussuositukset kokemusasiantuntijakoulutuksiin, joissa on myös palkkiosuositukset päivitettyinä.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallituksemme ja saatte siitä vahvistuksen. Jäsenyys edellyttää, että olette yhdistyksen/järjestön, kaupungin/kunnan, sairaanhoitopiirin tai muun vastaavan organisaation edustaja. Työryhmä on tällä erää maksuton.

Seminaarista tulee lähempänä tarkempi aikataulu, Facebook tapahtuman löydät täältä.

Kokemusasiantuntija on:

kokenut jotakin elämää mullistavaa, josta on syntynyt kokemustietoa. Tätä on sulateltu ja sopivan ajan tullen koulutuksessa jalostettu kokemusasiantuntijuudeksi. Asiantuntija ei valita, vaan kehittää ja tietää mikä on ollut toimivaa. Hän tietää miten puhua millekin yleisölle ja mistä on hyvä vaieta, eikä mene rikki vaikka koetuista asioista puhuu julkisestikin. Osaa arvostaa omaa ja muiden yksilöllisyyttä samalla kuitenkin edustaen koko viiteryhmäänsä. Kokemusasiantuntija on löytänyt mielekkyyttä elämäänsä ja vahvuutta itsestään.

 

 

Kansallinen kokemusasiantuntija työryhmä