Kansallinen kokemusasiantuntija työryhmä

Kansallinen kokemusasiantuntija työryhmä käynnistettiin 27.8.2020 

 

Työryhmä, joka koostuu kokemusasiantuntijuuden kanssa työskentelevistä yhdistyksistä ja organisaatioista. 

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n organisoima  työryhmä, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken kokemusasiantuntijuuden kehittämiseksi. Olemme vieneet kokemusasiantuntijuutta jo pitkälle, mutta yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan. Kutsumme organisaatiosi osallistumaan kansalliseen työryhmään, jonka äärellä päätämme yhteisistä pelisäännöistä.

Tarvitsemme yhtenäisyyttä, voimallista ja keskitettyä kokemusasiantuntijuuden edistämistä. Esimerkkinä Mielenterveyspooli, joka on yhteinen ääni mielenterveysjärjestöille ja jonka ohjausryhmässä KoKoA ry on mukana aktiivisesti. Yhteistyönä on saatu Terapiatakuu-kansalaisaloite läpi ja toteutuksesta neuvotellaan parhaillaan.

Työryhmän tavoitteina

on jatkossa kehittää yhdessä eteenpäin kokemusasiantuntijakoulutus- ja palkkiosuosituksia, jotta ne ovat ovat kaikkien ymmärrettävissä ja sovellettavissa, näin luoden mahdollisuutta tasalaatuisiin koulutuksiin valtakunnallisesti. Avoimesti ja yhdessä on mietittävä myös kysymyksiä koulutusten maksuttomuudesta ja avoimesta hausta, jotta kaikkien äänet saadaan marginaaleista kuuluviin. Yhteiset koulutussuositukset auttavat tilaajatahoja tietämään mitä tilaavat, jolloin tilataan enemmän. Tämä olisi eettinen toimintatapa, sillä se poistaisi alalta liian suppeat tai muutoin puutteelliset koulutukset (tai ne olisivat eri nimisiä).

Myös koulutukseen ottamisen kriteerejä tulisi kirkastaa. Vaikka koulutus toimii kuntouttavana elementtinä, se on kuitenkin enemmän kiinni identiteettimuutoksesta, joka vaatii aikaa ja valmiuksia siihen. Näin saadaan aikaan pysyviä muutoksia. Työ on kaikille tärkeää, kyselymme mukaan kokemusasiantuntijakoulutus on lisännyt työelämässä olemista 30% -> 66%. Yhteistyöllä tuotamme myös eettiset ohjeet kokemusasiantuntijatoimintaan, sekä konsepteja, joita voidaan paikallisesti edelleen kehittää, sekä jatkossa päivittää kansallisella tasolla. Näistä esimerkkinä kokemusasiantuntijavastaanotto ja ammattilaisen oman kokemuksen käyttäminen.

Keskiössä on asiakaslähtöisyys, osallisuus ja palveluiden kehittäminen yhdessä kaikkien kanssa.

Siihen kuuluu käytäntöjen kehittäminen ja jakaminen. Haluamme tuoda toimintaan myös selkeät käsitteet ja niiden sisällöt /työnkuvan avattuna kaikille ymmärrettävästi. Taustalla on ajatus synnyttää yhdenmukaistusta ja käytäntöjä, jotta kokemusasiantuntijat saavat parhaan mahdollisen avun, tuen ja työn. Tähän on myös ollut kova tarve, näin on käynyt ilmi kaikkien tähän mennessä innolla mukaan lähtevien tahojen puolelta.

KoKoA toimii kattojärjestönä koulutetuille kokemusasiantuntijoille, edustaen neutraalisti kaikkia kokemustaustoja.

Meillä on kokemusta ja asiantuntijuutta. Jokainen ääni marginaalissa on arvokas, miten muuten tiedämme millä keinoin sieltä päästään pois. Asiakkaan aito kuuleminen synnyttää palveluja, joihin sitoudutaan. Myös luottamuksen synnyttäminen palveluita kohtaan lähtee helpoiten kokemusasiantuntijan esimerkin kautta.

Meillä on asiantuntemusta myös työtehtävien välityksen kautta niiden muuttuneesta luonteesta sekä aluevastaaviemme kautta valtakunnallisista eroista. Teemme koulutus- ja palkkiosuosituksia alalle. Uusimmat niistä julkaistaan 27.8.2020 seminaarissa, jotta alalle on mahdollista synnyttää yhtenäisiä strandardeja. Suositusten pohjana on eri koulutuksista yhdessä kehitetty malli sekä tietopohjamme nykyisistä koulutuksista, sillä yhdistykseemme haetaan kokemusasiantuntija jäseniksi valtakunnallisesti hyvinkin erilaisista koulutuksista.

 

Mukana jo seuraavat 41 organisaatiota:

A-Kiltojen Liitto ry,

Aivovammaliitto,

Betesda-säätiö,

Erilaisten oppijoiden liitto,

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry / Puuttuva Pala-hanke,

FinFami Pohjanmaa ry,

Hyvän mielen talo ry,

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry/LOV ME-hanke,

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry,

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite,

Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry,

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry,

KRIS Satakunta,

Lappeenrannan Seudun Mielenterveysyhdistys Ry,

Mielen ry,

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry,

Mielenterveysyhdistys HELMI ry,

Mieli Suomen Mielenterveys ry,

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi-hanke

Mty Etappi ry / Koala-projekti, 

Niemikotisäätiö,

Oikeutta ja neuvontaa ry,

Osallisuuden aika ry,

PHHYKY Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä,

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry / Ääni kokemusasasiantuntijuudelle -hanke,

Porin Sininauha ry,

Psykiatria- ja päihdepalvelut, Helsingin kaupunki, 

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry,

Seurakuntaopisto,

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä,

Sosped-säätiö,

Suomen Autismikirjon Yhdistys ry (ASY),

Suomen Diakoniaopisto,

Suomen Horton-yhdistys,

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry,

Suomen Vertaisyrittäjät ry,

Taiteen Sulattamo ry,

Tampereen yliopisto, 

Vailla vakinaista asuntoa ry,

Vantaan A-Kilta ry / KAP Vantaa.