Site Loader
#kokemusasiantuntijat #paremmatpalvelut #ystävällisyys

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n organisoi työryhmää, joka edistää yhteistyötä eri alan toimijoiden kesken. Yhdistys ei ole STEA:n rahallisen tuen piirissä, vaan toimii noin 100 vapaaehtoisen voimin. Työryhmän organisointi osoittaa, että on mahdollista saada aikaiseksi tärkeitä ja yhteisesti odotettuja muutoksia kentälle myös ilman rahaa. Nyt jo ennen ensimmäistäkään tapaamista mukana on yli 30 erikokoista organisaatiota sairaanhoitopiirejä, oppilaitoksia ja yhdistyksiä.

 ”Olemme vieneet kokemusasiantuntijuutta jo pitkälle, mutta yhdessä meissä on enemmän voimaa. Tarvitsemme yhtenäisyyttä, voimallista ja keskitettyä kokemusasiantuntijuuden ja asiakasosallisuuden edistämistä. Jokaisen organisaation ei tarvitse yksinään miettiä miten kokemusasiantuntijuutta saadaan parhaiten soviteltua mukaan palveluun. Yhtenäistä pöytää päätöksen teolle ovat kaivanneet kaikki tahot, joiden kanssa työryhmän perustamisesta olen keskustellut vuosien varrella. Tätä on kovasti odotettu muuallakin kuin meidän yhdistyksemme sisällä.”

Puheenjohtaja Riikka Nieminen kommentoi
Kuva :Riikka Nieminen, puheenjohtaja KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry

”Tähän yhdistystämme on innoittanut Mielenterveyspoolin ohjausryhmässä toimiminen. Se on yhteinen ääni mielenterveysjärjestöille ja siellä keskitetyllä viestillä on saatu Terapiatakuu-kansalaisaloite eduskunnan käsittelyyn.”

Työryhmän käynnistyy etä-seminaarissa 28.7.2020 (klo 12-16) ja tilaisuuden avaa Helsingin Apulaispormestari Sanna Vesikansa. Seminaarissa julkaistaan uudet suositukset kokemusasiantuntijakoulutuksiin, sekä palkkioihin. Ensimmäinen seminaari on kaikille avoin. Jatkossa kansallinen kokemusasiantuntijatyöryhmä kokoontuu vain organisaatioiden edustajien kesken, jotka löytyvät artikkelin lopusta.

”Koulutussuositusten pitää olla kaikkien helposti ymmärrettävissä ja sovellettavissa. Tämä luo mahdollisuutta tasalaatuisiin koulutuksiin valtakunnallisesti. Koen, että se on ensimmäinen tavoite, siksi julkaisemme suositukset veloituksetta.”

Kuka tahansa kuntoutuja ei ole kokemusasiantuntija.

Työryhmässä myös koulutukseen ottamisen kriteerejä tulee kirkastaa. Vaikka kokemusasiantuntijakoulutus toimii kuntouttavana elementtinä, se on kuitenkin enemmänkin identiteettimuutos. Sellainen vaatii aikaa, hyväksyntää ja valmiuksia. Siten saadaan aikaan muutoksia myös työllistymisessä, kyselymme mukaan kokemusasiantuntijakoulutus on lisännyt työelämässä olemista 30% -> 66%. Uusissa suosituksissa kokemusasiantuntijakoulutuksen tulee olla siksi riittävän pitkä kestoltaan (minimissään 4kk) ja sen tulisi sisältää ainakin 50 lähiopetustuntia. Kiitettävää on, että enenevässä määrin nyt järjestettävät kokemusasiantuntijakoulutukset sisältävät 80-100 lähiopetustuntia, kuten koulutuksiin tulevat ovat itsekin toivoneet. He ovat myös valmiita sitoutumaan niihin 4kk pidemmäksi ajanjaksoksi.

Koulutuksessa laskettavia lähiopetustunteja voidaan toteuttaa myös videoyhteydellä, mikäli kaikilla on valmiuksia sen käyttämiseen. Alalta tulisi poistaa liian suppeat tai muutoin puutteelliset koulutukset. Tai ne voisivat olla eri nimisiä, jottei myöskään koulutettavia johdeta harhaan. Kokemusasiantuntija on ammattilainen ja tietää mikä on vienyt omassa kuntoutumisessa tai elämänmuutoksessa eteenpäin, tai mikä on auttanut hyväksynnässä isojen mullistusten kanssa.

Yhteistyöllä tuotamme työryhmässä myös eettiset ohjeet kokemusasiantuntijatoimintaan, jotta olisi kaikille osapuolille helpompaa ryhtyä toimeksiantosopimukseen tai työsuhteeseen. Avoimesti ja yhdessä on mietittävä myös kysymyksiä koulutusten maksuttomuudesta ja avoimesta hausta, jotta kaikkien äänet saadaan marginaaleista kuuluviin. Tästä on paljon apua palveluita kehitettäessä, kun saadaan työryhmään ääni sieltä missä palvelut ovat pettäneet. Pitää tietää miten marginaalista päästään pois. On paljon kustannustehokkaampaa saada palvelut toimiviksi ja tehokkaiksi, jotta niiden piirissä ei tarvitse olla sitten niin pitkään. 

”Saman kokeneelta otetaan neuvoja paremmin vastaan. Kokemus on tärkeää myös luottamuksen luomisessa ja aidon ymmärryksen tarjoamisessa. Nämä ovat tärkeitä palasia, kun mietitään asiakkaan uskallusta sitoutua palveluun ja hyötyä siitä.”

Yhteiset koulutussuositukset auttavat tilaajatahoja tietämään myös mitä tilaavat ja mitä kokemusasiantuntijalta voi vaatia työssä. Lue, miksi tilata koulutettu kokemusasiantuntija?

KoKoA ry toimii kattojärjestönä koulutetuille kokemusasiantuntijoille, edustaen neutraalisti kaikkia kokemustaustoja.

Yhdistyksellä on kokemusta ja asiantuntijuutta kokemusasiantuntijuudesta 8 vuoden ajalta.  Jäsenenä on yli 550 koulutettua kokemusasiantuntijaa valtakunnallisesti. Kokemustaustasta löytyy hyvinkin erilaisia, vaikka yhdistyksen ensivuodet keskittyivät päihde-ja mielenterveyskokemusasiantuntijuuteen. Nyt mukana on somaattisten sairauksien lisäksi esimerkiksi konkurssin läpi käyneitä yrittäjiä ja uskontonsa uhreiksi joutuneita. KoKoA ry:llä on maakunnissa aluevastaavia ja aluetiimejä, jotka pääasiallisesti hoitavat alueensa kehitystä, sekä alueen kokemusasiantuntijoiden keskinäisiä tapaamisia.

KoKoA ry sai jo vuonna 2015 Kansanterveyspalkinnon kokemusasiantuntijuuden edistämisestä Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitokselta. Asiantuntemusta kertyy myös toimeksiantojen välityksen kautta, jossa tehtäviä välitetään valtakunnallisesti. Työn luonne on muuttunut vuosien aikana ja sen tulee heijastua myös koulutusten sisältöihin. 

KoKoA ry julkaisee koulutus- ja palkkiosuosituksia alalle. Uusimmat niistä julkaistaan 27.8.2020 etä-seminaarissa.

Tietopohja nykyisistä koulutuksista on yhdistyksessä laaja. Yhdistykseen haetaan kokemusasiantuntija jäseniksi hyvinkin erilaisista koulutuksista ja siksi tietoa niistä kertyy. Omat kokemusasiantuntija ja -kouluttajat osallistuivat suositusten tekemiseen ja niiden kommentointiin. Aluetiimit keräsivät tietoa palkkiokäytännöistä jäsenille tehdyn kyselyn lisäksi. Samalla tiivistettiin yhteistyötä muiden koulutuksia järjestävien yhdistysten kanssa.

”Kokemusasiantuntijat ovat koulutuksien suunnittelun sekä toteutuksen olennaisin osa. On vaikea opettaa asiantuntijaksi, ellei ole itse tehnyt sellaista työtä kattavasti. Koulutuksen hahmottelun on lähdettävä siitä mitä koulutukseen haluavat siltä toivovat, jo ihan asiakasosallisuuden hengessä. Koulutuksen käynyt kokenut kokemusasiantuntija taasen tietää kertoa millaisia taitoja ja valmiuksia koulutuksen tulisi tarjota.”

Kansallinen kokemusasiantuntijatyöryhmä koostuu yli 30:stä organisaatiosta:

A-Kiltojen Liitto ry,

Aivovammaliitto,

Betesda-säätiö,

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry / Puuttuva Pala-hanke,

FinFami Pohjanmaa ry,

Hyvän mielen talo ry,

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite,

Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry,

KRIS Satakunta,

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry,

Lappeenrannan Seudun Mielenterveysyhdistys Ry,

Mielen ry,

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry,

Mieli Suomen Mielenterveys ry,

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi-hanke

Mty Etappi ry / Koala-projekti, 

Niemikotisäätiö,

Oikeutta ja neuvontaa ry,

PHHYKY Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä,

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry / Ääni kokemusasasiantuntijuudelle -hanke,

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry,

Seurakuntaopisto,

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä,

Sosped-säätiö,

Suomen Diakoniaopisto,

Suomen Horton-yhdistys,

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry,

Taiteen Sulattamo ry,

Tampereen yliopisto, 

Vantaan A-Kilta ry / KAP Vantaa.

Etä-seminaari 27.8.2020 klo 12-16

Ohjelma:

Klo 12:00-12:10 Tilaisuuden avaa Helsingin apulaispormestari Sanna Vesikansa

Klo 12:10.12:30 ”Kokemuksia kokemusasiantuntijakoulutuksesta” Janika Lindström, Lehtori Laurea AMK rikosseuraamusalan sosionomikoulutus

Klo 12:40-13:00 ”Kokemusosaaminen Suomessa Pohdintaa käsitteistä, koulutuksesta ja yhteistyöstä” Tanja Hirschovits-Gerz, Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Klo 13:10-13:20 ”Pahimmasta selviytymien” Veli-Matti Lehikoinen, kokemusasiantuntija

Klo13:30-14:15 Koulutus -ja palkkiosuositusten esittely, Riikka Nieminen, puheenjohtaja KoKoA ry 

Lyhyt tauko

Klo 14:30-15:55 Kansallinen kokemusasiantuntija työryhmä käynnistyy jäsenten lyhyillä esittelyllä, miten kokemusasiantuntijuus näkyy oman organisaation toiminnassa:

”Ääni kokemusasiantuntijuudelle” Hanna Jakobsson, Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 

”Kokemuksia kokemusasiantuntija työstä Siun sote Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluissa”, Tuija Kähkönen, Siun Sote

”Tärkeä kokemustieto” Minna Tikka-Lapveteläinen ja Päivi Savolainen , Niemikotisäätiö

”Kokemusasiatuntijatoiminta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä” Krista Rintamäki, kokemusasiantuntijakoordinaattori EPSHP

”Hortonin neuralgia – kokemustieto parantaa” Tony Taipale, Puheenjohtaja, Suomen Horton-yhdistys

”Koulutetut kokemusasiantuntijat sote-palveluissa” Raisa Saraniemi, KAP Vantaa

”Kokemus sanoiksi – Omaisesta kokemusasiantuntijaksi” Lea Härö, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

”Kokemusasiantuntijuus ammatillisessa koulutuksessa” Marianna Kultalahti, Seurakuntaopisto

”Kehittämistä ja kuntoutumista kokemusasiantuntijuuden avulla” Raila Lindeberg, Asumispalvelujen johtaja Betesda-säätiö

”Kaunis Mieli kouluttaa kokemusasiantuntijoita taiteen keinoin” Metsälintu Pahkin, Kehittämispäällikkö, Taiteen Sulattamo ry

”Kokemusasiantuntia työtoverina ja vertaisena PHHKY:ssä”  psl Sanna Nykänen ja sh Janne Tuomaala, PHHKY

”Kokemusasiantuntijuus, osallisuus ja yhteisöllisyys Suomen Diakoniaopistossa” Irina Köntti, Suomen Diakoniaopisto

”A-kiltatoiminta – vertaistoimintaa ja kokemuksellisuutta jo useamman vuoden ajalta” Anja Sauvolainen, A-Kiltojen Liitto ry

”Kokemusasiantuntijakoulutus on vaikuttavaa” Aksu Piippo ja Suvi Nousiainen, Mielen ry
Mielen Avoin Opisto – Recovery College

Muutoksia ohjelmaan voi vielä tulla, päivitämme niitä nettisivuillemme (https://www.kokemusasiantuntijat.fi/kansallinen-tyoryhma/),sekä Facebook-tapahtumaan mahdollisimman lyhyellä viiveellä.

Päivitetyt koulutussuositukset julkaisemme 27.8. torstaina etä-seminaarissa. Ilmoitamme aikataulusta lähempänä lisää.

Post Author: Riikka Nieminen