Site Loader
#kokemusasiantuntijat #paremmatpalvelut #ystävällisyys

KANNANOTTO

Kokemusasiantuntijoiden ja vertaisohjaajien palkkioperusteista toimintaa ei tule muuttaa vapaaehtoisuuteen perustuvaksi.

Keskusjärjestömme Mielenterveyden keskusliitto esittää liittovaltuuston sääntömääräiseen syyskokoukseensa 13.11.2020 toimintasuunnitelmansa 2021 kohtaan Vertais- ja kokemustoiminnan kehittäminen ja vapaaehtoistyön lisääminen: ”Vertaistuellinen toiminta eriytetään palkkioperusteisesta kokemusasiantuntijatoiminnasta vapaaehtoisuuteen perustuvaksi.” Mielenterveyden keskusliiton vertaistukihenkilöille on ilmoitettu, että liiton puhelinpalvelussa ja muussa vertaistyössä toimiville koulutetuille kokemusasiantuntijoille ja vertaisohjaajille ei enää makseta palkkioita vuodesta 1.3.2021 lähtien.

STEA:n tuki tullee tulevaisuudessa pienenemään ja järjestöillä on kova paine säästää. Olemme huolestuneita suuntauksesta, että säästöjen maksumiehiksi joutuvat koulutetut kokemusasiantuntijat ja vertaisohjaajat. Ei ole oikein, että ammattitutkinnon osankin arvoisen koulutuksen omaavilla ei olisi oikeutta saada työstään korvausta, etenkin kun STEA:n avustusrahat on suunnattu heitä tukevaan toimintaan. STEA:n tulisi ottaa kantaa asiaan, että koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ja vertaisohjaajien palkkiot eivät ole säästökohde.

Esimerkiksi sairaanhoitopiirit käyttävät koulutettuja kokemusasiantuntijoita ja vertaisohjaajia erilaisissa työtehtävissä ja he saavat tekemästään työstä palkkion. Koulutetut kokemusasiantuntijat ja vertaisohjaajat käyttävät yhtä lailla ammattitaitoaan eri sosiaalialan järjestöjen toiminnassa, kuten järjestöjen palkatut työntekijätkin. Miksi kokemusasiantuntijoiden työ olisi vähempiarvoista? Tiedetään että palkkiollisessa vertaistoiminnassa olevat työntekijät eivät uuvu ja pala loppuun niin herkästi kuin vapaaehtoiset (MIPA-hanke). 

Tiivistäen

  1. STEA:n avustusrahat on suunnattu koulutettuja kokemusasiantuntijoita ja vertaisohjaajia tukevaan toimintaan.
  2. Muut toimijat, kuten sairaanhoitopiirit maksavat koulutetuille kokemusasiantuntijoille ja vertaisohjaajille palkkion työstään. 
  3. Koulutetut kokemusasiantuntijat ja vertaisohjaajat käyttävät asiantuntemustaan ja ammattitaitoaan vaativissa ja kuormittavissa vertaistuellisissa tehtävissä.
  4. Palkkiollisessa vertaistoiminnassa olevat työntekijät eivät uuvu ja pala loppuun niin herkästi kuin vapaaehtoiset.

Näillä perusteilla näemme, että koulutetuille kokemusasiantuntijoille ja vertaisohjaajille tulee jatkossakin maksaa palkkio vertaistuellisesta työstä.

Lisätietoja antaa:

Riikka Nieminen, puheenjohtaja, p. 0445550910, puheenjohtaja@kokemusasiantuntijat.fi

Pasi Parpala, varapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja@kokemusasiantuntijat.fi

Voit tulostaa, ladata ja jakaa edelleen myös kannanoton PDF muodossa:

Palkkiosuositukset 2020

MTKL on antanut vastineensa 27.11.2020 mm. meidän kannanottoomme: Muutoksia tulossa kokemusasiantuntija- ja vertaistukipalveluihin

Post Author: Riikka Nieminen