KoKoA perustettiin ajamaan kokemusasiantuntijoiden asiaa, edistämään kokemusasiantuntijuutta Suomessa, sekä keräämään kokemusasiantuntijat ”saman katon” alle ja jotta tieto löytyisi yhdestä paikasta.

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry alkoi ideasta, joka syntyi Mielen avain –hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksessa. Perustamiskokous pidettiin 27.6.2012 Tampereella, mukana oli kokemusasiantuntijoita Mielen avaimesta ja Pohjanmaalta. Yhdistys rekisteröitiin 30.10.2012. Kokoan alkuvuodet 2012-2014 oli vakiinnuttamisen aikaa ja kokemusasiantuntijuuden tunnetuksi tekemistä. Vuonna 2013 liityttiin kattojärjestö Mielenterveyden keskusliittoon. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Maj-Lis Jusslin.

Vuosina 2014-2015 KoKoA laajeni puheenjohtajansa Mikael Söderströmin johdolla voimakkaasti. Vuoteen 2015 mennessä, saatiin aikaan peräti saatiin 13 aluetta, alueita silloin Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Keski-Suomi, Itä- ja Keski-Uusimaa, Pääkaupunkiseutu, Västra Nyland, Länsi-Uusimaa, Turun seutu, Åland, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Länsipohja.

Säännöt muutettiin vuosikokouksessa 2015, jolloin siirryttiin mielenterveys- ja päihdekokemusasiantuntijoiden yhdistyksestä neutraalisti edustamaan kaikkia kokemusasiantuntijoita.

KoKoA oli julkisuudessa Päivi Storgårdin toimiessa KoKoa:n puheenjohtajana 2015-2016. Varapuheenjohtaja Mikael Söderström otti paljon vastuuta toiminnan kehittämisestä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos myönsi Kansanterveyspalkinnon 2015 kokemusasiantuntijatoiminnan edistämisestä ja kehittämisestä.

Marjo Kurki toimi KoKoA:n puheenjohtajana vuosina 2016-2018, jolloin KoKoA verkostui voimakkaasti entisestään ja teki ensimmäiset koulutus- ja palkkiosuositukset.

Osallistu ja ehdota! Kuka tai mikä on edistänyt osallisuutta Suomessa 2019?
Vuonna 2019 yleisö sai osallsitua ehdotuksilla MIelen Avain- tunnustuksen valintaan.

 

 

Puheenjohtajana 2018 toiminut Mikael Södertsröm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2018 KoKoA:ssa oli 18 aluetta. Puheenjohtajana toimi  Mikael Södeström. Hän käynnisti kokemusasiantuntijoiden edun- ja oikeuksienvalvonta toiminnan. Lisäksi Joulun alla 2018 pidetyissä Kokemusasiantuntijoiden kokoontumisajoissa jaettiin ensimmäiset Mielen Avain -tunnustukset. Tunnustuksen saivat 2018  Vantaan kaupungin terveyspalvelut ja kokemusasiantuntija Hannu Ylönen ”Päihdetyön kokemusasiantuntija terveysasemalla” -mallista sekä useamman järjestön toteuttama OK -hanke (Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke 2016-19), ESR. Vuonna 2019 Mielen Avain-tunnustus ojennettiin AKU-hankkeelle.

KoKoA on tullut tunnetuksi järjestämistään valtakunnallisista Kokemusasiantuntija tapahtumista ympäri Suomea. Kokemusasiantuntijoiden Kokoontumisajojen tarkoituksena on ollut kokemusasiantuntijoiden voimaannuttaminen ja verkostoituminen. Kokemusasiantuntijuuden ABC -näkökulmia kokemusasiantuntijuuteen seminaarit ovat suunnattu enimmäkseen ammattilaisille ja ne on järjestetty yhteistyössä KoKoA:n alueiden kanssa mm. Tampereella, Porissa, Vaasassa, Lahdessa ja Lappeenrannassa (2018)

 

 

Aktiivisesti kokemusasiantuntijana toimiva Riikka Nieminen aloitti KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n puheenjohtajana keväällä 2019. Siihen mennessä jäseniä oli jo melkeinpä 400. Se on melkoinen nousu nuorelle yhdistykselle, joka kertoo KoKoAn suosiosta, sekä tarpeesta.

Vuoden 2020 jäsenkokouksessa Riikka Nieminen jatkoi puheenjohtajuuttaan ja jäsenmäärä oli kasvanut jo yli 500. Facebookissa julkisen Kokemusasiantuntijat-sivun seuraaja määrä ylitti 4000 henkeä 2020 alussa.

Puheenjohtaja Riikka Nieminen, Apulaispormestari Sanna Vesikansa, sekä Pääkaupunkiseudun aluevastaava Minna Salonen.

Toiminta

Olemme noin sadan vapaaehtoisen ylläpitämä yhdistys. Saamme tuloja jäsen- ja kannatusjäsenmaksuista, sekä hieman tukea kattojärjestö Mielenterveyden Keskusliitolta. Meillä ei ole toimitiloja. Olemme iloksemme huomanneet, miten paljon voidaan saada aikaiseksi ihan ilmaiseksikin. Silti toki toiveemme on saada rahoitusta ja haemme sitä aktiivisesti eri lähteistä.

KoKoA:n alueet ja aluevastaavatiimit järjestävät mm. koulutuksia yhteistyökumppaneidensa kanssa ja tapaamisia alueiden kokemusasiantuntijoille. Aluetoiminnassa on mukana 29 vapaaehtoista aluevastaavaa, jotka muodostavat eri kokoisia tiimejä.

KoKoA välittää työtehtäviä jäsenilleen, tehtävät ovat lisääntyneet vuosien aikana ja muuttuneet sisällöiltään enenevästi ammattilaiseen ja asiantuntijatyöhön. Tilauksia tulee myös suoraan aluevastaavien sähköposteihin, joita niille etsitään sopivat tekijät. Muutoin tilaustiimimme lähettää toimeksiannon tiedot kaikille alueen jäsenille, jotka siitä kiinnostuessaan ovat yhteydessä aluevastaavaan. Hän toimii välissä varmistamassa, että koulutettu kokemusasiantuntija on työkuntoinen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin tai auttaa etsimään vastauksia. Toimeksiantaja ja kokemusasiantuntija sopivat yleensä keskenään palkkiosta, johon on apuna KoKoAn palkkiosuositukset.

Tilaustiimiä ja aluevastaavia koordinoi aluekoordinaattori, sekä vara-aluekoordinaattori.

Edellisten lisäksi vapaaehtoisella työpanoksella yhdistyksen toimintaa ylläpitää hallitus (pj. + 6 varsinaista- ja 5 varajäsentä) ja erilaiset työryhmät (Strategia-, palkkio-, ulkomaat-, tiedotus-, lausunnot-, kokemusasiantuntijavastaanotto- ja koulutustyöryhmä), joissa on mukana noin 50 eri jäsentä.

Olemme paikallisten toimintojen lisäksi, aktiivisia jäseniä valtakunnallisesti mm. SOSTE, EPT, MTKL, EHYT, Mielenterveyspooli, KANE ja PALKO. Lisäksi jäsenemme osallistuvat Duodecimin Käypä hoitosuositusten tekoon sekä eri medioiden haastatteluihin.

Apulaispormestari Sanna Vesikansalle esiteltiin kokemusasiantuntijavastaanottotoimintaa.

 

 

Tavoitteet

Teemme kokemusasiantuntijuutta tunnetuksi ja yhtenä osana sitä on huolehtia että on olemassa ja tilattavissa koulutettuja kokemusasiantuntijoita. Yhtenä osana sitä koulutussuositusten minimin on toteuduttava meille jäseniksi hyväksyttyjen osalta. (Koulutus jakautunut ainakin 4kk ajanjaksolle ja sisältää vähintään 50 lähiopetustuntia). Sekä välittämällä työtehtäviä heille helposti ja luotettavasti (www.kokemusasiantuntijat.fi). Koulutusten yhtenäistäminen on usean organisaation haaveena ja siksi olemme julkaisseet koulutus -ja palkkiosuosituksia. Tunnetuksi tekemistä tehdään myös some-kanavien kautta, lukuisissa eri työryhmissä ja ohjausryhmissä ja alueiden omassa työssä sekä verkostoitumisessa.

Toimimme valtakunnallisena kokemusasiantuntijuuden asiantuntijatahona. Meille haetaan jäseniksi erilaisista koulutuksista ja välitämme työtehtäviä. Kaikesta tästä koostuu meille tietoa, joka kehittyy kokemuasiantuntijuuden kasvaessa.

Kokemusasiantuntijatyö on moninaista ja erilaisia yhdistyksiä ja organisaatioita on lukuisia, jotka myös kouluttavat ja tekevät itse toimintaa aiheen parissa. KoKoA on kaikkien kokemusasiantuntijoiden neutraali edustaja ja perustaa 2020 Kansallisen kokemusasiantuntija työryhmän, jonka tavoitteiden mukaisesti 2022 saataisiin ajantasaistetut koulutussuositukset, joita on työstämässä kaikki työryhmän jäsenyhteisöt. Tavoitteena on tehdä myös eettiset ohjeet kokemusasiantuntijatoimintaan. Tärkeitä muutoksia on mahdollista saada aikaiseksi voimia yhdistämällä. Kansallinen kokemusasiantuntija työryhmä perustetaan 27.8.2020.

Kokemusasiantuntijoiden oikeuksien ajaminen tulee osittain tiedottamisen kautta, sekä neuvottelemalla valmiiksi kaupunkien ja kuntien kanssa kokemusasiantuntijakäytännöistä. Lisäksi vastaamme kyselyihin ja tarjoamme vertaisuutta jäsenillemme erilaisissa suljetuissa some-yhteisöissä.

 

Lisää tietoa:

Tietopankki tutkimuksita ja työkirjoita koskien kokemusasiantuntijuutta.

Miksi tilata koulutettu kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntijoiden tilaaminen onnistuu helposti kotisivujen kautta, samoin jäseneksi hakeminen.

Kokemusasiantuntijakoulutuksia kysellään paljon ja kaikki KoKoA:lla olevat tiedot
koulutuksista julkaistaan nettisivuilla, sekä Kokemusasiantuntijat-Facebook sivuilla.

Koulutetuista  kokemusasiantuntijoista 30% kertoi  kyselyssä olleensa kiinni työelämässäennen kokemusasiantuntijakoulutuksen käymistä ja 66% koulutuksen käytyään.

Koulutussuositukset lyhyesti:

Seuraa meitä

Ota yhteyttä