Siirry suoraan sisältöön

Forssassa: Kokemusasiantuntija, Kasvatus- ja ohjausalan at, tutkinnon osa kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on omakohtaista kokemusta erilaisista traumaattisista tapahtumista, mielenterveyshäiriöistä, riippuvuuksista tai terveys- ja tukipalveluihin osallistumisesta tai tällaisen henkilön läheinen.

Sisältö

 • Mitä kokemusasiantuntijuus on? Oma tarina.
 • Palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö
 • Ilmaisu- ja mediataidot, vuorovaikutustaidot eri tilanteissa
 • Oman osaamisen markkinointi, yrittäjyys
 • Työharjoittelu ja verkostoissa toimiminen
 • Loppuseminaari

Toteutus

 • Koulutus on monimuotokoulutus. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäistä työskentelyä lähipäivien välillä sekä työharjoittelua.
 • Lähiopetuspäiviä on 18 kpl ja ne ovat keskiviikkoisin klo 12.30–16.00
 • Koulutuksen tavoitteisiin pääseminen mahdollistaa hakeutumisen Kokemusasiantuntijayhdistyksen kokemusasiantuntijalistalle.
 • Koulutuksen aikana on mahdollisuus tehdä kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkinnon osan näyttö.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta. 

Koulutus voidaan mahdollisesti hyväksyä lyhyt kestoisiin omaehtoisiin opintoihin, jos olet vähintään 25-vuotias ja koulutuksen katsotaan tukevan työllistymistäsi. Työtön työnhakija tai kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö tarkista toimeentulosi omalta työvoimaviranomaiseltasi tai sosiaaliohjaajaltasi.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella ja omaehtoisesti työnohella.

Valinta

 • Koulutuksen aloittaminen edellyttää kuntoutuksen loppuvaiheessa olemista tai kroonisen tilanteen hyvää tasapainoa 
 • 18 vuoden ikä  
 • Halu auttaa toisia samankaltaisessa tilanteessa olevia, toimia kokemusasiantuntijana ammattilaisten rinnalla asiakaspalvelutyössä tai palveluiden kehittämistehtävissä  
 • Sora-lainsäädäntöä https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen  noudatetaan opiskelijaksi ottamisen kriteerinä sekä opiskelujen aikana

Valintamenetelmät

 • Kirjoita hakulomakkeen lisätietoja kohtaan lyhyt kuvaus omasta tilanteestasi ja perustelut, miksi hakeudut koulutukseen
 • Valinta on kaksivaiheinen:
  • Yksilöhaastatteluun valitaan hakemuksen perusteella (30 hlöä). Yksilöhaastattelut toteutetaan 14.8.2024 klo 10-18 välisenä aikana.
  • Yksilöhaastatteluiden perusteella hakijat valitaan ryhmähaastatteluun (20 hlöä). Ryhmähaastattelu toteutetaan 15.8.2024 klo 11-14 välisenä aikana.

Hae mukaan: https://fai.inschool.fi/apply/termsandconditions

Lisätietoja: https://fai.fi/koulutukset/kasvatus-ja-ohjausala/kokemusasiantuntija/


Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kokemusasiantuntijakoulutus, Raisio RASEKO

Oletko toipumisprosessissa mielenterveyshäiriöstä tai erilaisista riippuvuuksista tai oletko toipumisprosessissa olevan läheinen? Jos olet riittävän pitkällä omassa toipumisprosessissasi ja haluat auttaa muita samassa tilanteessa olevia, tämä koulutus on sinulle. Koulutus järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen kokemusasiantuntijaverkoston (Turun A-Kilta, Turun Mielenterveysyhdistys ITU ja Varsinais-Suomen Sininauha ry) kanssa.

Jatkuva haku hakuaika

Haku alkaa: 30.01.2023 Haku päättyy: 31.12.2024

Elokuun koulutus on jo täynnä, tammikuussa alkavaan voi vielä hakea mukaan.

Kustannukset opiskelijalle:

Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 200 €. Koulutus on maksutonta oppisopimuksella opiskeltaessa. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka.

https://www.raseko.fi/koulutus/kasvatus-ja-ohjausalan-ammattitutkinto-kokemusasiantuntijakoulutus/Perinteisesti koulutuksia on alkanut syksyisin ja vuoden vaihteessa eniten.


Kokemusasiantuntijakoulutuksia on järjestetty Suomen maakunnissa: