Koulutettu kokemusasiantuntija

KoKoA ry:n varsinaista jäsenyyttä voi hakea henkilö,  joka on suorittanut suositustemme mukaisen kokemusasiantuntijakoulutuksen, tai saavuttanut muulla hallituksen hyväksymällä tavalla kokemusasiantuntijatehtävissä vaadittavan tietotaidon.

Täytä jäsenhakemuslomake tästä linkistä!

(Joillakin selaimilla tekstikenttä ei näytä kirjoitettavaa tekstiä, se kyllä sinne silti tallentuu ja Membook hoitaa ongelmaa pois parhaillaan)

Jäsenmaksu varsinaiselta jäseneltä 20 euroa vuosittain.

KoKoAn hallitus käsittelee hakemuksen  ensimmäisessä mahdollisessa hallituksen kokouksessa. Jäsenmaksulasku tulee sähköpostitse, hallituksen hyväksyttyä jäsenyyden.

KoKoA ry on Mielenterveyden Keskusliiton alainen yhdistys ja jäsenet saavat ilmaiseksi jäsenkortin, sekä Revanssi lehden.

Alueelle tulevia työtehtäväpyyntöjä jaetaan alueen kokoemusasiantuntijoille aluekoordinaattorin, sekä aluevastaavien avulla ja tuella. Aluevastaavat järjestävät lisäksi alueellisesti tapaamisia ja seminaareja.

 

Kannattajajäsenet:

Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka on kiinnostunut kokemusasiantuntijuudesta ja haluaa omalta osaltaan olla tukemassa KoKoA ry:tä kokemusasiantuntijatoiminnan edistämiseksi Suomessa.

Jäsenmaksu:
Kannattajajäsenet: 30 euroa vuodessa.
Jäsenmaksu maksetaan hallituksen hyväksyttyä jäsenyys, saat sen sähköpostitse.

Täytä kannattajajäsenhakemuslomake tästä linkistä!