Site Loader
#kokemusasiantuntijat #paremmatpalvelut #ystävällisyys

KoKoA – koulutetut kokemusasiantuntijat ry. jakoi 18.12.2018 ensimmäistä kertaa ”Mielen avain” -tunnustuksen ansiokkaasta toiminnasta kokemusasiantuntijuuden ja osallisuuden edistämiseksi Suomessa v. 2018.

Tunnustuksen saivat Vantaan kaupungin terveyspalvelut ja kokemusasiantuntija Hannu Ylönen ”Päihdetyön kokemusasiantuntija terveysasemalla” -mallista sekä useamman järjestön toteuttama OK -hanke (Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke 2016-19), ESR.

Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen ja Jaana Malinen Vantaan terveyspalveluista.
Kuva: KalleErkkilä

Valintaraati katsoi, että Vantaan malli päihdetyössä ja Suomen ensimmäisen kokemusasiantuntijavakanssin perustaminen  vuoden 2018 alussa edistää merkittävästi kokemusasiantuntijatoiminnan vahvistumista julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Merkittävänä toimijana Vantaa toimii hyvänä esimerkkinä muille palveluntuottajille: kokemusasiantuntijuutta ja vertaistukea arvostetaan.

OK – hankkeessa on löydetty osallisuutta lisääviä toimintamalleja, joiden tavoitteena on edistää opioidikorvaushoidossa olevien osallisuutta eri tavoin: vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa, yhteisöllisiä työmuotoja, työ- ja toimintavalmiuksien lisäämistä sekä opinto- ja työllistymispolkuja. Valintaraadin mielestä OK-hankkeen suurin arvo on, että sen myötä on tavoitettu ihmisiä  marginaalien marginaalissa, kaikista heikoimmassa asemassa olevia, joiden ääni ei ole aikaisemmin kuulunut, jotka sivuutetaan päätöksenteossa ja joiden vaikutusmahdollisuudet ovat heikot.

KoKoA ry:n puheenjohtaja Mikael Söderström, OK-hankkeen hankepäällikkkö Irina Köntti
 ja KoKoA ry:n tiedottaja Riikka Nieminen.               
Kuva: Kalle Erkkilä

 

Lisätietoja: Mikael Söderström, 0406473501, puheenjohtaja@kokemusasiantuntijat.fi

KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry perustettiin ajamaan kokemusasiantuntijoiden asiaa, edistämään kokemusasiantuntijuutta Suomessa, keräämään kokemusasiantuntijat ”saman katon” alle ja jotta tieto löytyisi yhdestä paikasta.

Yhdistyksen syntyidea sai alkunsa Mielen avain –hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksessa. Perustamiskokous pidettiin 27.6.2012 Tampereella, mukana oli kokemusasiantuntijoita Mielen avain -hankkeesta, sekä Pohjanmaalta. Yhdistys rekisteröitiin 30.10.2012.

Tänään KoKoAlla on 17 aluetta valtakunnallisesti, sekä noin 300 jäsentä. Yhdistys toimii kokemusasiantuntijuuden asiantuntijana, edistäjänä, edunvalvojana ja välittää myös työtehtäviä jäsenilleen.

Koulutettu kokemusasiantuntija työskentelee kohti parempia, asiakasnäkökulmaa ja osallisuutta aidosti vahvistavia palveluita.

  • Tätä tehdään asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa, osana työyhteisöjä ja organisaatioita, osallistuen lisäksi palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen, kokemustietoa ammattilaistiedon rinnalle ja laajempaan yhtey­teen tuoden.
  • Omalla esimerkillään kokemusasiantuntija, antaa toivoa kuntoutumisesta ja vähentäen ennakkoluuloja.

 

Post Author: Riikka Nieminen

One Reply to “Mielen Avain -tunnustukset 2018”

Comments are closed.