Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

KoKoA ry toimii rekisterin pitäjänä ja Suomalainen Membook Oy toimii rekisterin käsittelijänä: https://tuki.membook.fi/help/membook-rekisterinpitajana-kayttajarekisteri

Tämän lisäksi rekisterin käsittelijänä toimii Mielenterveyden Keskusliitto, sillä olemme heidän jäsenjärjestönsä ja henkilötiedot ovat Kilta-rekisterissä:

https://www.mtkl.fi/toimintamme/organisaatiomme/tietosuojaselosteet/

EU:n tietosuoja-asetuksen informointivelvoitteen mukaiset tiedot

Rekisterin pitäjä

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry  (y-tunnus 2691340-6)

Postiosoite: c/o Riikka Nieminen, Poste restante, 02100 Espoo

Järjestösihteeri: Joni Mahlamäki toimisto@kokemusasiantuntijat.fi

Puheenjohtaja: Riikka Nieminen, puheenjohtaja@kokemusasiantuntijat.fi

Rekisterien nimet

Membook -palvelun käyttäjärekisteri

Kilta-Rekisteri

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry.n kokemusasiantuntija- sekä kannattajajäseniksi hyväksyttyjen luonnollisten henkilöiden käyttöoikeus- ja yhteystietorekisterinä.

Käsittelyn peruste

Käsittely perustuu henkilön itsensä vapaaehtoisesti meille antamiin tietoihin.

Kerättävät tiedot

Jäsenhakemuksen hyväksymisen jälkeen kerätään etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite, sekä osoite jolla saamme kohdennettua jäsenen eri alueillemme valtakunnallisesti. Hakemuksen yhteydessä olevat kysymykset ja niiden vastaukset tallentuvat Membook-rekisteriin.  Jäsen voi kirjautua myös itse Membookkiin ja täydentää tai poistaa järjestelmässä omaan profiiliinsa halutessaan myös osoitteen, puhelinnumeron ja muita sähköposteja, mikäli hän haluaa käyttää näitä tietoja oletustietoina eri yhdistysten jäsenrekistereissä.

Kysymykset:

Minkälaisen koulutuksen olet käynyt? Älä kirjoita diagnooseja, tai muuta henkilökohtaista tähän. Kokemusasiantuntijakoulutuksesi; koulutuksen nimi, järjestäjä, valmistumisvuosi yms.

Millaiselle ajalle koulutus jaksottui?

Kuinka laaja koulutuksesi oli? (arvioi tuntimäärä, jos et muista tarkalleen.)

Valitse alue, jolla pääsääntöisesti voit vastaanottaa työtarjouksia.

Muuta huomioitavaa, kuten aikaisempi kokemuksesi luennoinnista, ryhmänohjauksesta tai suosittelija.

Jos sinua ei voida valita kokemusasiantuntija jäseneksi, haluatko olla kannattajajäsen (30€/vuosi)?

Jos tulet valituksi jäseneksi, haluatko saada postitse revanssi-jäsenlehden veloituksetta (mielenterveyden keskusliitto)?

Kilta-rekisteriin kerätään etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite, sekä osoite.

Tietojen käyttö

Käyttäjärekisterin tietoja käytetään palvelun käytön vaatimassa tarkoituksessa palveluun kirjautumiseen ja palvelusta viestimiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuunottamatta palvelun käytön vaatimaa teknistä tarkoitusta, esim. palvelun sähköpostiliikenne. Ks. kohta alihankkijat.

Tietojen siirto

Käyttäjärekisterin tietoja voidaan siirtää EU-/ETA -alueen ulkopuolelle, jos kyseessä on tekninen alihankintakumppani, joka täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Ks. kohta alihankkijat.

Tietojen säilytys ja poisto

Jos haluat lopettaa jäsenyytesi, voit ilmoittaa siitä: jasensihteeri@kokemusasiantuntijat.fi

Poistamme tietosi Membook, sekä Kilta-rekistereistä. Tietosi poistetaan myös kun olet 2 vuotta maksamatta jäsenlaskuasi.

Voit olla myös näihin erikseen yhteydessä:

Membook: Henkilötietoja säilytetään käyttäjärekisterissä henkilön itsensä haluaman ajan. Henkilö voi koska tahansa pyytää käyttäjätilinsä poistettavaksi lähettämällä siitä viesti osoitteeseen info@membook.fi. Käyttäjärekisterin tiedot poistetaan poistopyynnön jälkeen kohtuullisessa ajassa. Palveluun on tulossa myös mahdollisuus poistaa itse oma käyttäjätilinsä.

Kilta-rekisteri:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Tietojen tarkastaminen tapahtuu saapumalla henkilökohtaisesti MTKL:n toimipisteelle ja todistamalla henkilöllisyyden voimassaolevalla henkilöllisyystodistuksella. MTKL:n toimipisteen osoite on:

Mielenterveyden keskusliitto

Malmin kauppatie 26

oo7oo Helsinki

Toimitamme vastauksen mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisesti paikan päällä tai kirjattuna kirjeenä tarkastuspyynnön tehneen henkilön antamaan osoitteeseen. Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarvittavat oikaisut ja täydennykset sekä poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset ja vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely sekä luovuttaminen mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvovalle viranomaiselle.

Rekisterin suojaus ja tietoturva

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen muotoon.

Membook: käyttäjärekisteri säilytetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla, jotka on sekä teknisesti että fyysiesti suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja mahdollisilta hyökkäyksiltä. Käyttäjätietoja pääsevät tarkastelemaan ja ylläpitämään vain Membook Oy:n valtuuttamat järjestelmän admin-tason pääkäyttäjät. Näille käyttäjille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin sisältämiin tietoihin.

MTKL: Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään MailChimpin ja MTKL:n verkkosivuja ylläpitävän Geniemin WordPress –sivustolle optimoidussa palvelinympäristössä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Palvelimet sijaitsevat Seclan Oy:n palvelinkeskuksessa Suomessa ja täyttävät Viestintäviraston määräyksen tärkeysluokka 2 osalta ja soveltuvat täten tuottamaan julkisia palveluita yrityksille ja valtiolle. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu nimetyille toimihenkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään oma käyttäjätunnus ja salasana. Manuaalinen aineisto tuhotaan heti sen sähköiseen muotoon muuttamisen jälkeen.