Site Loader
#kokemusasiantuntijat #paremmatpalvelut #ystävällisyys
KoKoA ry

Heinäkuun lopulla yhdistyksen rahastonhoitaja sai ammattimaiselta huijarilta sähköposteja puheenjohtajan nimissä. Nämä sähköpostit näyttivät saapuvan puheenjohtajan oikeasta sähköpostiosoitteesta (puheenjohtaja@kokemusasiantuntijat.fi).Myöhemmin IT-konsultti demonstroi hallitukselle, miten huijari on väärentänyt lähettäjän tiedot sähköposteihin. Eli puheenjohtajan sähköpostitiliin ei ole murtauduttu, vaikka viestit näyttivät siltä, että ne on puheenjohtajan lähettämiä.

Viesteissä oli ohje tehdä maksusiirto 3650€ brittiläiselle tilille toimistotarvikkeita varten. Rahastonhoitaja pyrki varmistamaan useilla sähköposteilla, että maksumääräys oli todella aiheellinen ja niihin huijari, puheenjohtajana esiintyen, vakuutti asian olevan kunnossa. Sähköpostien vastaukset eivät tulleet puheenjohtajan tilille, vaan ne oli erikseen ohjattu kulkemaan huijarin tätä varten luomalle sähköpostitilille, jonka omistajaksi oli laitettu näkyville Riikka Nieminen.

Kuva huijarin lähettämästä viestistä:

Kuva, joka sisältää kohteen näyttökuva Kuvaus luotu automaattisesti

Asia selvisi seuraavana päivänä, kun rahastonhoitaja lähetti omasta työsähköpostiosoitteestaan kuitin maksetusta laskusta puheenjohtajan sähköpostiin. Puheenjohtaja teki asiasta välittömästi rikosilmoituksen. Puhelimitse poliisi kuitenkin kertoi, että ulkomailla tapahtuvat rikokset eivät kuulu Suomen poliisille. Joten vaikkakaan muuta vastausta ei ole vielä kuulunut, niin poliisi tuskin asian kanssa kykenee auttamaan.

Puheenjohtaja kävi samana päivänä myös pankissa ja teki petosperustaisen maksun palautuspyynnön, jonka jälkeen Euroopan keskuspankin kautta yritettiin saada rahat takaisin. Viikon sisällä siitä, saimme tiedon, että se ei ole onnistunut.

Kolmantena päivänä huijari tiedusteli voisiko rahastonhoitaja tehdä vielä yhden uuden maksun. Tämä kertoo, ettei rikoksen tekijällä ole ollut mitään tietoa maksukyvystämme.

Lakimiehen neuvosta pyysimme lausunnon toiminnantarkastajaltamme Jukka Jokiselta, jolla on myös ammatillinen tausta toiminnantarkastajana työskentelystä pankissa. Hän toteaa lausunnossaan, että kyseessä oli rahastonhoitajalta lievä huolimattomuus, mikä hänen mielestään ei aiheuta vahingonkorvausvelvollisuutta. (toiminnantarkastajan lausunto avautuu tästä linkistä uuteen ikkunaan)

Kyseessä on ollut kansainvälinen, ns. toimitusjohtajahuijaus, jossa kesäloma-aikaan lähetellään maksupyyntöjä noin 5000-10 000€ laskuille. Tekijöitä ei todennäköisesti koskaan saada vastuuseen. Samankaltaisista huijauksista poliisi on varoitellut yrityksiä kesäaikaan. Myös keskusjärjestömme Mielenterveyden keskusliitto on varoittanut jäsenyhdistyksiään huijausviesteistä tapauksemme jälkeen. Yhdistyksen hallituksella ei ollut vastuuvakuutusta eikä rahastonhoitajan oma vakuutus kata kyseistä tapahtumaa, joten tapaus jää yhdistyksen korvattavaksi.

Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin laskujen maksuun liittyvien prosessien kehittämisessä siten, että laskun maksamisen dellytyksenä on hallituksen kokouksessa tehty päätös. Sähköpostitse tulevat laskut, kuten vuosittaiset Domainhotellin ylläpitomaksut, täytyy aina tarkistaa puhelimitse puheenjohtajalta. Lisäksi puheenjohtaja voi yhdessä rahastonhoitajan kanssa päättää jatkossa enää korkeintaan tuhannen euron maksuista, aikaisemman viiden tuhannen sijaan. Suurehkot summat ovat olleet talous- ja johtosäännöissä lähinnä siltä varalta, että saisimme toiminnallemme vakaamman rahoituksen. Edellisten lisäksi hankimme yhdistykselle vastuuvakuutuksen, sillä hallituksen jäsenet eivät ole työsuhteessa, vaan tekevät vapaaehtoistyötä, jolloin ei täydellistä ammattimaisuutta voida muissakaan toimissa vaatia. Rahastonhoitajaa on pyydetty jatkamaan toimessaan, johon hänellä on koko hallituksen tuki ja luottamus.

Yhdistykseemme on kohdistunut rikos ja olemme olleet järkyttyneitä asiasta. Laajat selvittelyt on saatu nyt päätökseen ja valitettava lopputulema on, että varoja ei saada takaisin. KoKoA ry kykenee nielemään tämän tappiona sen uhkaamatta toimintaamme. Jälkiviisastelu on helppoa, sen sijaan me haluamme rakentaa hyvää yhteistyötä. Joten vähitellen, pääsemme tästä yli ja jatkamme tärkeää työtämme kokemusasiantuntijuuden edistämiseksi.

KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n hallituksen puolesta,

Riikka Nieminen,

puheenjohtaja

puheenjohtaja@kokemusasiantuntijat.fi

 

Post Author: Riikka Nieminen