KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry
KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry

Tutustu myös näihin:

Kokemusasiantuntijatietopankki

Linkkejä tutkimuksiin, työkirjoihin ja oppaisiin.

Kokemusasiantuntijana toimineelle -kyselyn tulokset

Ennen koulutusta työssä oli kiinni 30%, koulutuksen jälkeen 60%.

Kokemusasiantuntijakoulutus -kysely

Vastanneet (yli 200) arvioivat tarvitsevansa laajemman ja pidempi kestoisen koulutuksen, kuin mitä suositamme minimiksi.

Kokemusasiantuntijuus ulkomailla

Linkkejä ja tietoa

Koulutukset ja koulutuksia järjestävät tahot

Meille ilmoitetut alkavat koulutukset valtakunnallisesti.

KoKoAn arvot ja säännöt

KoKoa ry:n keskeiset tehtävät:

 • Kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, asenteisiin vaikuttaminen, sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen
 • Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia
 • Yhteistyö kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, sekä kokemusasiantuntijatoiminnan verkostoitumisen edistäminen
 • Kokemusasiantuntijoiden monipuolinen tukeminen
 • Kokemusasiantuntijatehtävien välittäminen
 • Kokemusasiantuntijakoulutuksen valtakunnallinen standardointi
 • Kokemusasiantuntijoiden edunvalvonta

 

Kuka on kokemusasiantuntija?

 • Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia sairauksista ja pitkistäkin sairausjaksoista. Siitä syntyy kokemustietoa.
 • He tietävät millaista on sairastua äkillisestikin, millaista on olla sairaana.
 • He tietävät millaista on olla hoidossa ja myös kuntoutua.
 • Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on toipumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet ja miksi ne ovat olleet niin tehokkaita. Ja mitkä kaikki  asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.
 • He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman kokeneita.
 • Palvelut paranevat kun niistä päättävät ja niitä suunnittelevat, voivat kokemusasiantuntijan avulla nähdä mitä sairastaminen todella aiheuttaa ihmisessä, kokonaisvaltaisesti. Usein vakava sairastaminen aiheuttaa palveluiden tarvetta yli sektorirajojen.
 • Kokemusasiantuntija voi vastata henkilökunnan kysymyksiin, joihin akuutisti sairastunut ei osaa vielä vastata.
 • He ovat valmiita puhumaan vaikeista asioista ja jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan.
 • Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Rakkaan sairaus vaikuttaa myös vieressä eläjän arkeen voimakkaasti. Hän voi toimia omaisten puolestapuhujana.
 • Usein haluna ryhtyä kokemusasiantuntijaksi on vahva tahto vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon synnyttämiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen.
 • Useilla yhdistyksillä ja järjestöillä on omia kokemusasiantuntijoita. He voivat olla samanaikaisesti myös KoKoA:n jäseniä ja lisätä siten työllistymismahdollisuuksiaan.

Millaisia työtehtäviä kokemusasiantuntijalla voi olla?

 • ryhmänohjaajana ammattilaisen työparina
 • vertaisohjaajana vertaisryhmässä
 • kokemuskouluttajana oppilaitoksissa, koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa
 • antamalla haastatteluja eri medioihin
 • kehittäjänä ohjausryhmien, työryhmien tai johtoryhmien jäsenenä tai järjestöjen kehittämistehtävissä
 • kokemusarvioijana osallistumalla palvelujen toimivuuden, laadun sekä ihmisoikeuksien toteutumisen arvioimiseen tutkimusryhmän jäsenenä.
 • tukihenkilönä tai vertaisneuvojana

Miten kokemusasiantuntija työskentelee?

 • Käytännön työssä kokemusasiantuntijat toimivat usein työpareina sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.
 • Asiakastyössä kokemusasuantuntija voi toimia ”tulkkina” hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä ja päinvastoin. Yhteistyö lisää molemminpuolista ymmärrystä, syventää tietoa ja parantaa palvelua.

Mistä työtehtäviä saa?

 • KoKoA välittää saamiaan työtehtäviä varsinaisille jäsenilleen valtakunnallisesti.
 • Kun kokemusasiantuntija on käynyt esimerkiksi luennoimassa, hänet saatetaan pyytää samaan paikkaan uudelleen.
 • Verkostoitumalla

(KoKoA ry ei maksa palkkaa, vaan työn tilannut taho)

 

Kokemusasiantuntijatoiminta on sen eri muodoissaan lisääntynyt viime vuosina ympäri Suomen. Toiminta ja käytännöt ovat kuitenkin Suomessa kirjavia, ja kokemusasiantuntijatoiminnan onnistuneeseen juurtumiseen vaikuttavat monet asiat. Yksi tärkeä tekijä on laadukas kokemusasiantuntijakoulutus, joka antaa valmiudet toimia moninaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä sekä taitoja yhteistyöhön ammattilaisten kanssa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on vaativa ja sen ymmärtäminen on tärkeää kokemusasiantuntijatoiminnassa. Näistä lähtökohdista halusimme tehdä KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat ry:ssä omat kokemusasiantuntijakoulutuksen suositukset.

Löydät suositukset kokonaisuudessaan tästä »