Kysely toteutettiin ajalla 22.4.-8.5.2018 (17 päivää) ja siihen vastasi  233 henkeä, kiitos kaikille osallistuneille!

Kysely jaettiin KoKoAn some-verkoissa.

Suurin kiinnostus koulutukseen oli Pääkaupunkisuedulla, mutta siellähän asuukin eniten ihmisiä. Ja selkeästi Satakunta ja Pohjois-Pohjanmaalla on aktiivisia ja innokkaita koulutukseen tulijoita.

Suurin osa arvioi tarvitsevansa huomattavasti laajemman koulutuksen, kuin mitä meidän koulutussuositustemme sisällöt antavat minimiksi (50h). Eli, vaikkakin 50 tuntia kannatti 35,5% vastaajista, niin tarvetta laajemmalle koki yhteensä isompi määrä (80, 100 ja 120 tuntia)

Myöskin valtaosa ihmisistä olisi valmis sitoutumaan pidempään koulutukseen, kuin mitä suosituksemme ovat minimiksi asettaneet (4kk). Ja kyllä se vaatiikin aikaa, jotta voi kunnolla muuttaa suuntaa kuntoutujasta/sairaasta aktiiviseksi toimijaksi, jolla on vaikutusmahdollisuuksia.

Tutustu täällä koko kyselyn tuloksiin: Koulutukseen haluavat

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry
KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry

Koulutus- ja palkkiosuosituksemme ovat kokonaisuudessaan täällä:

KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry, koulutussuositukset (PDF)