Kuka on kokemusasiantuntija?

 • Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi sairastamisesta, vammautumisesta, tai muista mullistavista elämänkokemuksista. Siitä syntyy kokemustietoa.
 • Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on toipumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet ja miksi ne ovat olleet niin tehokkaita. Ja mitkä kaikki  asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.
 • He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman kokeneita.
 • Palvelut paranevat kun niitä suunnittellaan yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa. Ne voivat olla paremmin loppukäyttäjän tarpeita huomioivia ja potilaat voivat sitoutua hoitoon paremmin kun sitä osataan tarjota myös oikeaan aikaan.
 • Kokemusasiantuntija voi vastata henkilökunnan kysymyksiin, joihin akuutisti sairastunut ei osaa vielä vastata.
 • He ovat valmiita puhumaan vaikeista asioista ja jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan.
 • Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Rakkaan sairaus vaikuttaa myös vieressä eläjän arkeen voimakkaasti. Hän voi toimia omaisten puolestapuhujana.
 • Usein haluna ryhtyä kokemusasiantuntijaksi on vahva tahto vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon synnyttämiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen.
 • Useilla yhdistyksillä ja järjestöillä on omia kokemusasiantuntijoita. He voivat olla samanaikaisesti myös KoKoA:n jäseniä ja lisätä siten työllistymismahdollisuuksiaan.

Millaisia työtehtäviä kokemusasiantuntijalla voi olla?

 • ryhmänohjaajana ammattilaisen työparina
 • erilaisten ryhmien ohjaajana joko yksin tai työparin kanssa
 • luennoimalla oppilaitoksissa, koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa
 • antamalla haastatteluja eri medioihin
 • kehittäjänä ohjausryhmien, työryhmien tai johtoryhmien jäsenenä sekä järjestöjen kehittämistehtävissä
 • osallistumalla palvelujen toimivuuden, laadun sekä ihmisoikeuksien toteutumisen arvioimiseen tutkimusryhmän jäsenenä.
 • tukihenkilönä tai vertaisneuvojana toimien omien kuntoutumisen kokemustensa kautta

Mistä työtehtäviä saa?

 • KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry ry välittää saamiaan työtehtäviä koulutetuille kokemusasiantuntija jäsenilleen  valtakunnallisesti.
 • Kun kokemusasiantuntija on käynyt esimerkiksi luennoimassa, hänet usein pyydetään suoraan  samaan paikkaan uudelleen.
 • Verkostoitumalla
 • Osallistumalla ja tekemällä vaikkapa vapaaehtoisena

KoKoA ry ei maksa palkkioita, vaan toimeksiannon tilannut taho. Voit tilata koulutetun kokemusasiantuntijan täältä!

Miksi tilata? Lue lisää täältä!

Terveyden ja Hyvinvoinin Laitoksen sivu osallisuudesta ja kokemusosaamisesta tästä linkistä.