Kuka on kokemusasiantuntija?

 • Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi sairastamisesta, vammautumisesta, tai muista mullistavista elämänkokemuksista. Siitä syntyy kokemustietoa.
 • Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on toipumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet ja miksi ne ovat olleet niin tehokkaita. Ja mitkä kaikki  asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.
 • He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman kokeneita.
 • Palvelut paranevat kun niitä suunnittellaan yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa. Ne voivat olla paremmin loppukäyttäjän tarpeita huomioivia ja potilaat voivat sitoutua hoitoon paremmin kun sitä osataan tarjota myös oikeaan aikaan.
 • Kokemusasiantuntija voi vastata henkilökunnan kysymyksiin, joihin akuutisti sairastunut ei osaa vielä vastata.
 • He ovat valmiita puhumaan vaikeista asioista ja jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan.
 • Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Rakkaan sairaus vaikuttaa myös vieressä eläjän arkeen voimakkaasti. Hän voi toimia omaisten puolestapuhujana.
 • Usein haluna ryhtyä kokemusasiantuntijaksi on vahva tahto vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon synnyttämiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen.
 • Useilla yhdistyksillä ja järjestöillä on omia kokemusasiantuntijoita. He voivat olla samanaikaisesti myös KoKoA:n jäseniä ja lisätä siten työllistymismahdollisuuksiaan.

Millaisia työtehtäviä kokemusasiantuntijalla voi olla?

 • ryhmänohjaajana ammattilaisen työparina
 • vertaisohjaajana vertaisryhmässä
 • kokemuskouluttajana oppilaitoksissa, koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa
 • antamalla haastatteluja eri medioihin
 • kehittäjänä ohjausryhmien, työryhmien tai johtoryhmien jäsenenä tai järjestöjen kehittämistehtävissä
 • kokemusarvioijana osallistumalla palvelujen toimivuuden, laadun sekä ihmisoikeuksien toteutumisen arvioimiseen tutkimusryhmän jäsenenä.
 • tukihenkilönä tai vertaisneuvojana

Miten kokemusasiantuntija työskentelee?

 • Käytännön työssä kokemusasiantuntijat toimivat usein yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.
 • Asiakastyössä kokemusasuantuntija voi toimia ”tulkkina” hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä ja päinvastoin. Yhteistyö lisää molemminpuolista ymmärrystä, syventää tietoa ja parantaa palvelua.

Mistä työtehtäviä saa?

 • KoKoA välittää saamiaan työtehtäviä varsinaisille jäsenilleen valtakunnallisesti.
 • Kun kokemusasiantuntija on käynyt esimerkiksi luennoimassa, hänet saatetaan pyytää samaan paikkaan uudelleen.
 • Verkostoitumalla

(KoKoA ry ei maksa palkkaa, vaan työn tilannut taho)