Ajankohtaiset koulutukset:

Jos tiedossasi on alkava koulutus, voit ilmoittaa siitä meille.

Jos haluat itse järjestää koulutuksen, lue tämä artikkeli ja ole yhteydessä meihin.

Ilmoitamme kaikki tiedossa olevat koulutukset tähän, sekä Facebookin sivuillemme, joita seuraamalla saat myös aina ajankohtaiset tiedot alkavista koulutuksista.

Koulutuksia järjestetään kysyntään nähden vähän, joten siksi tämäkin lista voi olla välillä todella lyhyt. Voit tiedustella koulutusta myös omalta potilas-/vamma tms. järjestöltäsi. Koulutuksen käynyt kokemusasiantuntija osaa rajata aiheensa, puhua tarvittavan ajan, eikä ota kantaa, tai suosittele hoidollisia asioita.

KOTKA

Oletko päihde- tai mielenterveyskuntoutuja tai läheinen. Nyt sinulla on mahdollisuus käyttää kokemuksesi muiden auttamiseen. Tule opiskelemaan kokemusasiantuntijaksi!

Kokemusasiantuntija on henkilö, joka on käynyt kokemusasiantuntija koulutuksen ja jolla on omakohtaista kokemusta muun muassa sairastamisesta, kuntoutumisesta ja palveluiden käyttämisestä. Läheinen voi myös olla kokemusasiantuntija. Koulutus on suunnattu päihde- ja/tai mielenterveys kokemuksen omaaville ihmisille. Koulutus valmentaa erilaisiin kokemusasiantuntijatehtäviin, joita on muun muassa ryhmänohjaus, tukihenkilötoiminta ja luentojen pito.

https://www.opistopalvelut.fi/kotka/course.php?l=fi&t=2150

 

SALO

Salon kansalaisopisto järjestää lukuvuoden 2019-20 aikana 100 opetustunnin laajuisen kokemusasiantuntija-koulutuksen. Koulutuksen taustajärjestäjänä on KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry.

Koulutukseen haetaan henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta, taikka jostakin muusta elämänvaikeudesta, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, tai omaisena/läheisenä.Heillä on kokemustietoa siitä, miltä tuntuu sairastua ja sairastaa, olla hoidossa ja kuntoutua. Koulutus yhdistettynä tähän kokemustietoon luo kokemusasiantuntijan.

Koulutuksen suorittanut kokemusasiantuntija voi toimia sosiaali- ja terveysalan palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa sekä ammattilaisen työparina, että omais-, kuntoutus- ja vertaisryhmien ohjaajana.

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähiopetusta, luentoja, seminaareja, itsenäistä opiskelua, sekä työharjoittelua.

Koulutukseen ilmoittautuminen

12.8.2019 klo15.00 alkaen internetissä www.salo.fi/kansalaisopistotai puhelimitse 15.00-16.00 numeroon

044 778 4562 ja tämän jälkeen opiston toimiston aukioloaikoina numeroon 02 778 4561 tai 02 778 4570. Ilmoittautuminen viimeistään 23.8.2019 klo 12.00 mennessä. Osallistujat kurssille valitaan ilmoittautuneista haastattelun perusteella. Lisätietoja kansalaisopiston opinto-oppaasta.

 

Koulutusaika:2.9. – 25.11.2019, syyslukukausi (48tuntia) ja 13.1. – 20.4.2020 kevätlukukausi (52 tuntia)

Koulutuspäivä:maanantai klo 17.00 – 20.30 (4 x 45 min ja kahvitauko)

Koulutuksen kokonaishinta:200 euroa (100 euroa/lukukausi)

Koulutuspaikka:Salon kansalaisopisto, Ylhäistentie 2, 24130 Salo

Kouluttajat ovat eri osaamisalueiden asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita

Lisätietoja koulutuksestaantaa vastuukouluttaja, VTM Reijo Lappeteläinen, puh. 045-1341419


LOHJA

32091401 KOKEMUSASIANTUNTIJA KOULUTUS, Hiiden Opisto, Karstuntie 17, LOHJA

to 18.00-20.30, 19.9.-12.12., 9.1.-2.4.

Palin Terhi, Luomi-Suominen Leena, 69 t, 50 €, ei alennuksia

lmoittautuminen alkaa 8.8. klo 11:00

Linkissä lisätiedot ja kurssin esittely sivulla 24:

https://www.hiidenopisto.fi/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Hiiden_Opiston_opinto_opas_20192020.pdf

Ilmoittautumisen jälkeen kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: terhi.palin@lohja.fi. Kurssilaisten valinnat tehdään haastatteluiden perusteella. Kokemusasiantuntijakoulutukseen voi hakea henkilö, jolla on omakohtaisia kokemuksia fyysisestä tai psyykkisestä sairastamisesta, vammautumisesta, tai muista mullistavista elämänkokemuksista. Koulutukseen voi hakea myös lähiomainen, läheisen sairaus vaikuttaa myös omaisen arkeen voimakkaasti. Tavoitteena on kääntää omat kokemukset voimavaraksi ja auttaa muita saman kokeneita. Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa työryhmissä jäsenenä, kehittämishankkeissa, koulutustilaisuuksissa alustajana, vertaistukena/tukihenkilönä, erilaisten ryhmien vetäjänä ja palveluiden kehittäjänä. Järjestetään yhteis- työssä Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA Ry:n kanssa. Koulutus sisältää seuraavat osiot: – kokemus- asiantuntijan rooli ja tehtävät – tietoa kokemuksen rinnalle – minä kokemusasiantuntijana – kokemusasiantuntijuus käytännössä.

 


TURKU

Turun A-Kilta, Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry ja Varsinais-Suomen Sininauha ry toteuttavat kokemusasiantuntijakoulutuksen yhteistyössä.
Kokemusasiantuntijatoiminta on sen eri muodoissaan lisääntynyt viime vuosina ympäri Suomen. Laadukas kokemusasiantuntijakoulutus antaa valmiudet toimia moninaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä sekä taitoja yhteistyöhön ammattilaisten kanssa. Turun A-Killan, V-S Sininauhan ja Turun Mielenterveysyhdistys ITU:n yhdessä toteuttaman koulutuksen toteutussuunnitelma noudattaa KoKoA –Koulutetut kokemusasiantuntijat ry:ssä vuonna 2017 laadittuja kokemusasiantuntijakoulutuksen suosituksia.
Koulutuksen toteuttamissuunnitelmaan voi tutustua täällä.
Koulutus ei ole ammattitutkinto, mutta se antaa valmiudet toimia kokemusasiantuntijana erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon kokemusasiantuntijatehtävissä.
Koulutuksen kesto on yksi lukuvuosi, jotta se mahdollistaa omien kokemusten prosessoinnin ja kokemusasiantuntijuuteen kasvamisen. Koulutuksen tuntimäärä on 100 tuntia (25 neljän opetustunnin tapaamista).
Koulutus on jaettu viiteen moduuliin:
1. Mitä on kokemusasiantuntijuus?
2. Tietoa kokemuksen rinnalle
3. Minä kokemusasiantuntijana
4. Kokemusasiantuntija ammattilaisen rinnalla
5. Jaettu asiantuntijuus
Koulutukseen sisältyy koulutuksen sisältöjen lisäksi tutustuminen kentällä tehtävään kokemusasiantuntijatoimintaan ja harjoittelu.
Harjoittelupaikkoja on tarjolla koulutuksen järjestäjien sekä heidän yhteistyökumppaniensa toiminnassa.
Kokemusasiantuntijakoulutuksen kohderyhmänä on mielenterveyden häiriöstä tai päihderiippuvuudesta kuntoutumisprosessissa oleva tai muusta elämän haasteesta selviytynyt henkilö tai omainen. Hänellä on kokemus sairastamisesta, hoidoista ja eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, ja hän haluaa kehittää palveluita kokemusasiantuntijana.
Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan hakulomakkeiden avulla ja toinen vaihe ryhmähaastatteluna.
Valintakriteereinä ovat:
– hakijan motivaatio osallistua ja sitoutua koulutukseen
– halu työstää ja jakaa kokemuksia sekä toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa
– hakijan oma toipuminen on riittävän pitkällä, jotta koulutukseen osallistuminen on mahdollista
Koulutus on maksullinen. Koulutuksen hinta on 200€.
Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy esim. tästä linkistä.
Valinnat tehdään ryhmähaastattelussa viikolla 37.
Lisätietoja koulutuksesta antaa
päihdetyöntekijä Mia Lehtonen
Turun A-Kilta
p.  045 787 19 884

PORVOO

Porvoon kansalaisopisto järjestää KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUKSEN yhteistyössä Kokemustalo ry:n kanssa.

Koulutuspaikkana on Porvoonseudun musiikkiopisto, Kaivokatu 37, 06100 Porvoo.
Koulutus sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua.
Koulutuspäivänä on torstai 9.30-12.30. (neljä oppituntia)

Syyskausi: 12.9.-12.12.2019 (52 oppituntia)
Kevätkausi: 9.1.-2.4.2020 (48 oppituntia)

Koulutuksen hinta on 166 euroa, 78 euroa maksat, kun saat tiedon, että sinut on hyväksytty haastattelujen kautta koulutukseen, 78 euroa laskutetaan kevätlukukauden aluksi 2020.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 15.8. klo 11 osoitteessa https://www.opistopalvelut.fi/porvoo
Voit ilmoittautua myös puhelimitse ma-to klo 10-16 numeroissa 040 489 9677, 0408373701 tai 040 097 8918


VANTAA

 Vantaan aikuisopisto järjestää kokemusasiantuntijakoulutuksen yhteistyössä Kokemustalo ry:n kanssa. 

Koulutuspaikka on Vantaan opistotalo, Lummetie 5, 01030 Vantaa. Koulutus sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Koulutuspäivä on perjantai klo 10.00 – 14.00 27.9.2019 – 28.2.2020 yhteensä 10 koulutuspäivää. Koulutuksen hinta on 88,00 €. Työttömille 50% alennus, kun esittää todistuksen työttömyydestään ennen kurssin alkua. 

Koulutukseen haku avautuu 14.8.2019 Koulutuksen hakukoodi on V191427 Koulutukseen ilmoittautumiset 9.9.19 mennessä. Ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta: 

https://sivistysvantaa.fi/vantaanaikuisopisto/artikkelit/imoittautuminen/nainilmoittaudutkurssille.html 

Koulutukseen valitaan haastatteluiden perusteella. Haastattelut ovat 16.9.19 klo 10-16 

Lisätietoja koulutuksesta toimisto@kokemustalo.fi 


TAMPERE

Kokemusasiantuntijakoulutus Tampereella / Mielen ry.

Mielen ry:n kokemusasiantuntijatoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveyden häiriöistä, riippuvuuksista, elämän kriiseistä sekä palvelujärjestelmän asiakkuudesta.

Tarjoamme mahdollisuuden kouluttautua kokemusasiantuntijaksi ja välitämme kouluttautuneille asiantuntijoille monipuolisia kokemusasiantuntijatehtäviä. Valtaosa kauttamme välitetyistä työtehtävistä sijoittuu mielenterveys- ja päihdetyön kentälle.

Suuren kysynnän vuoksi koulutamme vain Pirkanmaalla asuvia mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista sekä haastavista elämäntilanteista toipuvia henkilöitä.

Koulutus on laajuudeltaan noin 100 t ja kestoltaan 8 kk. Kevätkaudella (helmi-kesä) koulutusiltapäiviä (klo 12-15) on 1p/vko ja syyskaudella (elo-loka) 2p/vko.

Haku kokemusasiantuntijakoulutukseen on käynnissä ja jatkuu 31.8.2019 asti. Haku kokemusasiantuntijakoulutukseen päättyy 31.8.2019, jonka jälkeen järjestetään ryhmähaastattelut. Ryhmähaastatteluihin kutsut lähetetään sähköpostitse 16.9.2019 mennessä. Koulutus alkaa helmikuussa 2020.

 

Hakemus löytyy verkko-osoitteesta https://www.mielen.fi/kokemusasiantuntijatoiminta/

Lisätietoja:

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mielen.fi

Jenni Verno, koordinaattori • Puh. 050 358 9844
Aksu Piippo, koordinaattori, kokemusasiantuntija • Puh. 050 303 6098
Heini Laukkanen, koordinaattori, kokemusasiantuntija • Puh. 050 323 3944


TAMPERE

Koulutus on suunnattu rikos- ja päihdetaustaisille, joiden oma toipuminen sekä rikollisuudesta irrottautuminen ovat edenneet ja jotka ovat suuntaamassa kohti työtä tai koulutusta. Edellytämme koulutettavilta sitoutumista koulutukseen sekä yhteistyökykyä viranomaisten kanssa. Koulutusta järjestetään kolmena päivänä viikossa ja sen kesto on 2 kuukautta, jonka jälkeen jokaiselle suunnitellaan yksilöllinen jatkopolku.

Koulutuksen keskeiset teemat ovat kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus, palvelujärjestelmä, ammatillinen kohtaaminen sekä työelämätaidot.

Hakeudu koulutukseen ottamalla yhteyttä Sini Salmiseen (sini.salminen@siltavalmennus.fi, 050 4777115) tai Tiina Takkuseen (tiina.takkunen@valo-valmennus.fi, 050 9116740). Haastattelut elokuussa alkavaan koulutukseen järjestetään heinäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla.


LAPUA JA PIEKSÄMÄKI

Kokemusasiantuntijan koulutus JÄRJESTÄJINÄ SININAUHALIITTO JA KIRKKOPALVELUT

Paikka: Seurakuntaopiston oppilaitokset Lapualla ja Pieksämäellä.
Aika: Koulutus käynnistyy lokakuussa 2019 ja päättyy toukokuussa 2020. Koulutuspäivät ovat 3–4 viikon välein.
Haku: Koulutukseen haku alkaa elokuussa, ja opiskelijavalinnat tehdään syyskuussa.
Hinta: Opiskelijalle on 90 euroa. Sininauhaliitto tarjoaa opiskelijoille lounaat ja kahvit lähiopetuspäivinä.
Koulutuspäivien (8 pv) lisäksi on työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä näyttöpäivät tutkinnonosan suorittamiseen.
Opiskelijat suorittavat tutkinnon osan Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 opintosuorituspistettä (osp).
Lisätietoja koulutuksesta antavat vastuukouluttajat:

LAPUA

Sirpa Pöllönen
sosionomi YAMK, työnohjaaja, opettaja
projektipäällikkö
Sininauhaliitto ry
Opastinsilta 7 A, 00520 HELSINKI
sirpa.pollonen@sininauha.fi
puh. 050 5603851

PIEKSÄMÄKI

Virpi Kujala
KM, työnohjaaja, opettaja
kehittäjä, vapaaehtois- ja vertaistoiminta
Sininauhaliitto ry, Jyväskylän toimipiste
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä
virpi.kujala@sininauha.fi
puh. 040 7600 663