Ajankohtaiset koulutukset:

Jos tiedossasi on alkava koulutus, voit ilmoittaa siitä meille.

Jos haluat itse järjestää koulutuksen, lue tämä artikkeli ja ole yhteydessä meihin.

Ilmoitamme kaikki tiedossa olevat koulutukset tähän, sekä Facebookin sivuillemme, joita seuraamalla saat myös aina ajankohtaiset tiedot alkavista koulutuksista.

Koulutuksia järjestetään kysyntään nähden vähän, joten siksi tämäkin lista voi olla välillä todella lyhyt. Voit tiedustella koulutusta myös omalta potilas-/vamma tms. järjestöltäsi. Koulutuksen käynyt kokemusasiantuntija osaa rajata aiheensa, puhua tarvittavan ajan, eikä ota kantaa, tai suosittele hoidollisia asioita.

 

Koulutusta nuorille aikuisille vaikuttavaan kokemustoimintaan!

Haluatko olla mukana luomassa avoimempaa keskusteluilmapiiriä ja hälventää mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa? Tuoda mielenterveysteemoja päättäjien ja yleisön tietoon erilaisten tempausten ja tapahtumien kautta? Luoda vaikuttavan blogin tai toimia somessa mielenterveyden edistämiseksi? Olla mukana kehittämässä ja suunnittelemassa parempia palveluita?

Mielenterveysaktivismiryhmä Koala järjestää 3.3.-22.10.2020 kokemusvaikuttajakoulutuksen vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille aikuisille. Kokemusvaikuttajakoulutuksemme on kokemusasiantuntijakoulutusta, joka painottuu kokemustiedon hyödyntämiseen vaikuttamisen työkaluna. Koalan kautta voit koulutuksen suoritettuasi saada tukea ja mahdollisuuksia hyödyntää kokemusasiantuntijuuttasi. Koulutus on suunnattu noin 18-35-vuotiaille, mielenterveyden häiriöitä tai psyykkistä oireilua kokeneille nuorille aikuisille. Koulutukseen osallistuminen on maksutonta.

Koulutus on jaettu teemoittain moduuleiksi, joiden kesto on viikosta kuukauteen. Moduulien välillä on hengähdystauko. Kaikki lähiopetus tapahtuu virka-ajan ulkopuolella, joten voit suorittaa koulutuksen myös opiskelun tai päivätyön ohessa. Suurin osa tapaamisista on arki-iltaisin klo 17.00-20.00. Lähiopetus toteutetaan Koalan tiloissa Helsingin Sörnäisissä. Lähiopetuksen lisäksi käymme opintokäynneillä.

Kokemusvaikuttajakoulutus edellyttää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn sekä tietokoneen tai mobiililaitteen käyttöä tehtävien tekemiseen verkossa. Osallistujilla tulee olla voimavaroja ja aikaa sitoutua työskentelyyn. Etäohjaus tapahtuu Slack-verkkoympäristössä, jonne myös tehtävät palautetaan. Sinulla ei tarvitse olla kokemusta Slackin käytöstä.

Koulutukseen on avoin haku ja osa hakijoista haastatellaan hakemuksen perusteella. Koulutuspaikkoja on kymmenen. Perusedellytyksenä on kiinnostus vaikuttamistyöhön, elämäntilanteen soveltuminen koulutuksen suorittamiseen sekä työkalujen ja voimavarojen riittävyys kokemuksien käsittelemiseen ja jakamiseen. Akuutissa sairastamisen vaiheessa oleville koulutus ei sovellu.

Koulutus voi toimia hyvänä tukena toipumisprosessissa, mutta se ei varsinaisesti ole luonteeltaan kuntouttavaa tai terapeuttista työskentelyä. Toivomme, että osallistujilla on Koalan työntekijöiden tuen lisäksi saatavilla joko turvallinen läheisverkosto tai hoitotaho, jonka kanssa keskustella esiin nousevista tunteista ja ajatuksista.

Voimme auttaa sinua kokoamaan sinulle sopivan opintokokonaisuuden oman tilanteesi ja kiinnostuksesi mukaan. Aiempaa koulutuksen kautta saatua osaamista on joissain tapauksissa mahdollista hyväksilukea, hyväksiluvuista keskustellaan aina yksilökohtaisesti. Käytännön harjoittelumahdollisuuksia järjestämme koulutuksen aikana Koalan toiminnan kautta.

TEEMAT JA SISÄLLÖT

KOKEMUSASIANTUNTIJAN PERUSVALMIUDET 3.3.2020 – 26.3.2020
Kokemusasiantuntijan perusvalmiudet -moduulissa käydään läpi kokemusasiantuntijuuden keskeisiä kysymyksiä, avataan käsitteitä, pohditaan omaa kokemusasiantuntijaroolia sekä opitaan perusasioita mm. sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmästä ja lainsäädännöstä. Kokemusasiantuntijan perusvalmiudet  -koulutusmoduuliin kuuluu 26 h lähiopintoja (sis. Mielenterveyden ensiapu 1 -kurssin), opintopiirityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.

KOKEMUSTARINAN KIRJOITTAMINEN 7.4.2020 – 5.5.2020
Kokemustarinan kirjoittaminen -moduulissa työstetään oma kokemustarina selkeään kirjalliseen muotoon. Moduuliin kuuluu ryhmä- ja yksilöohjausta, käytännön harjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä. Moduulin keskellä on kahden viikon kirjoitustauko, jonka aikana prosessiin saa etäohjausta. Tarinan muoto ei ole lopullinen, vaan se elää ja kehittyy koko koulutuksen ajan ja myös sen jälkeen. Moduuli sisältää 12 h lähiopetusta.

YHTEISTOIMINTA JA KEHITTÄMINEN 18.5.2020 – 20.5.2020
Kehittämistyön moduulissa käydään läpi kokemusasiantuntijuuden käytäntöjä palvelujen ja koulutuksen kehittämis- ja arviointitoiminnassa sekä kehitetään yhteistyötaitoja. Teemme käytännön harjoituksia ja kuulemme yhteiskehittämisen kiemuroista. Moduuli sisältää 6 h lähiopetusta.

ESIINTYMISTAIDOT 2.6.2020 – 11.6.2020
Esiintymistaidot-moduulissa keskitytään harjoittelemaan esillä olemista, esiintymisen käytännön taitoja ja esiintymisjännityksen hallintaa. Moduulin opetus on ryhmämuotoista, moduuli sisältää 12 h lähiopetusta. Moduulin lopuksi valmistellaan ja esitetään lyhyt harjoitustehtävä.

VAIKUTTAMINEN JA AKTIVISMI 4.8.2020 – 13.8.2020
Vaikuttaminen ja aktivismi -moduulissa perehdytään vaikuttamisen eri osa-alueisiin ja keinoihin ruohonjuuritason aktivismista järjestötoimintaan ja poliittiseen toimijuuteen. Voit löytää itsellesi luontevimmat ja mielekkäimmät tavat vaikuttaa ja oppia lobbaamisen ja tapahtumatuottamisen perusteita. Moduulin lähiopetus on ryhmämuotoista, moduuli sisältää 12 h lähiopetusta.

VAIKUTTAVA VIESTINTÄ JA MEDIA 1.9.2020-3.9.2020
Vaikuttava viestintä ja media -moduulissa harjoitellaan vaikuttavan viestinnän keinoja ja median kanssa toimimista. Käymme läpi someviestinnän eri muotoja, haastateltavan oikeuksia ja tuotamme mielipidekirjoituksen tai videon. Moduuli sisältää 6 h lähiopetusta.

TARINASTA ESITYKSEKSI 22.9.2020 – 1.10.2020
Tarinasta esitykseksi -moduulissa keskitytään kokemustarinaesityksen tuottamiseen (n. 10-15 min. esitys). Moduulin alussa osallistujilla on oltava kokemustarina käytössään kirjallisessa muodossa. Saat tietoa esityksen tukena käytettävistä luovista menetelmistä ja niiden käytännön toteutuksesta sekä opastusta niiden hyödyntämiseen. Moduuli sisältää sekä ryhmä- että yksilöopetusta yhteensä 12 h.
Moduulin aikana valmisteltu kokemustarina esitetään Koalan Kokemusklubilla.

KOULUTUKSEN PURKUBILEET 22.10.2020
Diplomien jako, koulutuksen vapaamuotoista läpikäyntiä ja fiilisten tuuletusta.

Kevään ja syksyn 2020 aikana järjestetään lisäksi yksittäisiä koulutuspajoja, joissa käsitellään kokemusvaikuttajakoulutusta tukevia teemoja. Halutessasi voit syventää osaamistasi osallistumalla sinua kiinnostaviin koulutuspajoihin. Pajojen teemat ja ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Hakuohjeet: Lähetä vapaamuotoinen hakemus (max 3000 merkkiä/yksi A4) osoitteeseen anniina@koalaryhma.fi ja kerro meille omin sanoin

1. Miksi haluat juuri Koalan kokemusasiantuntijakoulutukseen?
2. Mihin haluat kokemusasiantuntijuutesi kautta vaikuttaa ja miksi?
3. Miksi tämän hetkinen elämäntilanteesi on sopiva koulutuksen suorittamiselle?

Paikkoja on jaossa 10, haastattelemme osan hakijoista viikolla 8 ja koulutus alkaa tiistaina 3.3.2020.