Ajankohtaiset koulutukset:

Jos tiedossasi on alkava koulutus, voit ilmoittaa siitä meille.

Jos haluat itse järjestää koulutuksen, lue tämä artikkeli ja ole yhteydessä meihin.

Ilmoitamme kaikki tiedossa olevat koulutukset tähän, sekä Facebookin sivuillemme, joita seuraamalla saat myös aina ajankohtaiset tiedot alkavista koulutuksista.

Koulutuksia järjestetään kysyntään nähden vähän, joten siksi tämäkin lista voi olla välillä todella lyhyt. Voit tiedustella koulutusta myös omalta potilas-/vamma tms. järjestöltäsi. Koulutuksen käynyt kokemusasiantuntija osaa rajata aiheensa, puhua tarvittavan ajan, eikä ota kantaa, tai suosittele hoidollisia asioita.


 

VAASA: Koulutuksen laajuus on 150h (106 lähiopetustuntia ja 44h itsenäistä opiskelua). Koulutus kestää yhteensä 7kk ja mukailee KoKoAn koulutussisältösuosituksia.

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen on vuoden 2020 alussa alkanut kolmivuotinen hanke. Tavoitteena on luoda Vaasan alueelle toimiva järjestelmä kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen.

Hakuaika koulutuksiin on 2.3.-26.4.2020.

Näin haet koulutukseen:

Lomakkeet ja ohjeet löytyvät myös osoitteesta: pspy.fi/kokemusasiantuntijatoiminta

  • Voit täyttää alla olevan lomakkeen lomakkeen sähköisesti tai tulostaa sen ja kirjoittaa käsin  Täytä lomake ja vastaa ajatuksella siinä esitettyihin kysymyksiin. Kysymykseen kokemuksestasi voit vastata ranskalaisin viivoin. Kun olet täyttänyt lomakkeen, palauta se sähköpostilla osoitteeseen hanna.jakobsson@pspy.fi. Jos sinulla on ongelmia hakemuksen lähettämisessä sähköpostitse, voit myös lähettää sen kirjeitse osoitteeseen: Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry / Ääni kokemusasiantuntijuudelle Hietasaarenkatu 18, 65100 Vaasa

Koulutushakemus suomeksi

Ansökningsblankett

  • Kutsumme osan hakijoista haastatteluun hakulomakkeiden perusteella. Haastattelut pidetään viikoilla 20–23. Ilmoitamme koulutukseen valituille henkilökohtaisesti viikosta 24 alkaen.
  • Koulutus kestää elokuusta 2020 maaliskuuhun 2021. Pääsääntöisesti koulutuspäivät ovat tiistai-iltaisin ja lauantaipäivisin. Koulutuksen läpäiseminen edellyttää siihen sitoutumista. Pakolliset poissaolot korvataan lisätehtävillä.

Lue: HAKIJAN OPAS 2020

Koulutusmainos suomeksi

Koulutusmainos ruotsiksi

Koulutuksen aikana käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Kokemusasiantuntijakoulutus

Kokemusasiantuntijuus: ilmiö, rooli, vastuut, velvollisuudet ja mahdollisuudet

Kokemus eri konteksteissa

Faktatietoa kokemuksen rinnalle

Sosiaalilainsäädäntö

Palvelujärjestelmä

Etiikka ja kokemusasiantuntijan kompetenssit

Ilmaisutaito, esiintyminen ja media

Käytännön harjoittelut

 

Koulutuksen tärkeys

Kokemusasiantuntijatoiminta on lisääntynyt viime vuosina ympäri Suomen. Käytännöt ovat kirjavia. Laadukas kokemusasiantuntijakoulutus on onnistuneen toiminnan tae. Hyvä koulutus antaa laajasti valmiuksia toimia erilaisissa tehtävissä ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Sosiaali- ja terveysalan kenttä on monimuotoinen ja osin vaikeaselkoinen. Toimintaympäristön ymmärtäminen helpottaa kokemusasiantuntijana toimimista. Koulutuksen aikana kokemuksesta muodostuu kokemusasiantuntijan työkalu. Tätä ajatellen kokemuksen jäsentyminen vaatii pitkän prosessin. Tavoitteena koulutuksessa on se, että kokemusta voi lähestyä eri näkökulmista objektiivisen tutkivalla otteella kunkin työtehtävän asettamien raamien mukaisesti. Käytännön asioiden ja faktatiedon ohella on tärkeää, että kokemusasiantuntija ymmärtää kokemusasiantuntijuuden ilmiön ja kasvaa kokemusasiantuntijaksi. Kokemusasiantuntija ei ole asiakkaan tai potilaan roolissa, vaan kokemusasiantuntijan roolissa.