Site Loader
#kokemusasiantuntijat #paremmatpalvelut #ystävällisyys

28.5 juhlittiin 11 upean vaasalaisen kokemusasiantuntijan valmistumista. Uusissa kokemusasiantuntijoissa tiivistyy uskomaton määrä isoja kokemuksia – arvokasta tietoa tukemaan kuntoutujia ja palvelujärjestelmää.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys järjesti kokemusasiantuntijakoulutuksen yhteistyössä Vaasan kaupungin ja KoKoA ry:n kanssa.

Koulutukseen haki viime vuoden puolella iso joukko ihmisiä ja mukaan valittiin hakemusten ja haastatteluiden perusteella 12 osallistujaa. Koulutuksen introna toimi PSPY:n, Vaasan ammattikorkeakoulun ja KokeNetin yhteistyönä järjestämä Rahapeliriippuvuusseminaari, jossa oli puhumassa kaksi jo valmista KoKoAlaista kokemusasiantuntijaa.

Koulutus oli aikavälillä 22.1.2019-28.5.2019 ja sen laajuus oli 130 h. Koulutus mukaili KoKoA ry:n koulutussisältösuosituksia ja koostui neljästä moduulista. Kouluttajana toimi Hanna Jakobsson ja vierailevat luennoitsijat. Päihdekeskuksen johtaja Mika Nevasaari kävi kertomassa riippuvuuksista ja kuntoutumisesta. Karina Björninen Vaasan ammattikorkeakoululta luennoi mielensairauksista ja kuntoutumisesta. Kirsi Jormanainen kertoi Vaasan kaupungin sosiaalitoimesta ja palvelujärjestelmästä. Mikael Söderström puolestaan esitteli KokeNetin toimintaa ja syvensi kokemusasiantuntijuuden maisemia.

Koulutuksen aikana pureuduttiin tämän lisäksi muun muassa lainsäädäntöön, etiikkaan, esiintymistaitoihin, mediaan, palvelujärjestelmään ja kokemusasiantuntijan kompetensseihin. Koulutuksen keskeisintä antia oli kuitenkin kokemusasiantuntijuuden ideologian sisäistäminen ja uuden, objektiivisen suhteen luominen omaan tarinaan. Tätä kautta kokemuksesta muodostuu kokemusasiantuntijan tärkein työkalu.

Nyt nämä upeat uudet kokemusasiantuntijat ovat valmiina matkaan innokkaina ja osaavina. Upeita kokemusasiantuntijoita, uskomattoman isoja ja tärkeitä kokokemuksia. Maailma ole valmis, täältä he tulevat!

Post Author: Riikka Nieminen