Site Loader
#kokemusasiantuntijat #paremmatpalvelut #ystävällisyys
Kuvassa hallituksen uudet jäsenet.

KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään la 20.2.2021 etänä Zoom-alustalla (linkki: https://zoom.us/j/5130518748) klo 13.30, jolloin jäsenyyden ja jäsenmaksujen tarkastaminen alkaa. Itse kokous alkaa klo 14.00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja täydennetään hallitusta kolmella varsinaisella jäsenellä.
Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni jäsen asettuisi ehdolle, sillä yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin ja tarvitsemme innokkaita jäseniä yhdistyksen hallintoon ja toimintaan. 

Mitä hallitustyöskentely sitten vaatii? Yhdistyslaki asettaa vain muutaman ehdon hallituksen jäsenelle:

”Yhdistyslaki 6 luku 35 §

Hallitus

Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä.

Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Hallituksen muiden jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä.”

Lisäksi yhdistyksemme hallituksen jäsenellä olisi hyvä olla tietoteknisiä taitoja, sillä valtakunnallisena yhdistyksenä käytämme hallitustyössä paljon tietotekniikkaa apuna (Skype kokouksissa, Trello arkistoinnissa, Messenger ja Facebook jatkuvassa yhteydenpidossa sekä sähköposti). On hyvä myös miettiä sitä, että olisi aikaa osallistua hallituksen kokouksiin kuukausittain sekä osallistua mahdollisuuksien mukaan myös työryhmien toimintaan, koska toimimme täysin vapaaehtoisvoimin ja hallitus näyttää tässä esimerkkiä koko jäsenistölle.

Kaikista parhain edellytys on kuitenkin palava halu tehdä työtä kokemusasiantuntijuuden edistämiseksi valtakunnallisesti.

Pyydämme vuosikokouksessa ehdolle asettuvia lähettämään puheenjohtajalle (puheenjohtaja@kokemusasiantuntijat.fi) lyhyen esittelyn itsestään (julkinen) ja muutamalla lauseella miksi haluaisi hallitukseen tai mitä taitoja kenties tuo mukanaan. Esittelyt ovat tarkoitettu jäsenkokoukseen osallistuville jäsenille tiedoksi.

Ehdokkaan olisi hyvä olla vuosikokouksessa paikalla, mutta tämä ei ole välttämätöntä, silloin puheenjohtaja voi lukea esittelytekstin (valokuvan liittäminen esittelyyn voi olla hyvä idea). Ilmoittautuneiden määrästä riippuen kaikki esittelytekstit voidaan myös julkaista, jolloin jäsenet voivat etukäteen miettiä ketä haluavat äänestää. 

Tervetuloa!

KoKoA ry:n hallitus

Post Author: Riikka Nieminen