Site Loader
#kokemusasiantuntijat #paremmatpalvelut #ystävällisyys

Lauantaina 29.2.2020 klo 14 – 16
Ravintola Kivi
Sibeliuksenkatu 6 B, 15110 Lahti

Huom! Sisäänkäynti Mehiläisen aulasta, yksi kerros alaspäin.

Vuosikokous on kaikille avoin ja julkinen, äänioikeutettuja ovat vain KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n varsinaiset- sekä kannattajajäsenet.

Ilmoittaudu mukaan tästä:

Yhdistyksen säännöt mahdollistavat nykyään sen, että jäsenet voivat osallistua kokouksiin etänä, sekä he voivat käyttää päätösvaltaansa vuosikokouksessa valtakirjalla. Yhdistyksen jäsen voi edustaa kerrallaan vain yhtä muuta jäsentä valtakirjalla, jossa on molempien allekirjoitukset.
(Etä osallistumista tietoliikenneyhteyden, tai muun teknisen apuvälineen avulla selvitetään vielä. Mikäli haluat etä-äänestää, niin ilmoita: puheenjohtaja@kokemusasiantuntijat.fi)

Nykyinen hallitus toivoo, että entisten lisäksi mahdollisimman moni jäsen asettuisi ehdolle, sillä yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin ja tarvitsemme innokkaita jäseniä yhdistyksen hallintoon ja toimintaan.

Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle puheenhohtaja ja hallitukseen 3-7 jäsentä ja 2-5 varajäsentä kahdeksi vuodeksi. Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan (vain hallituksen jäsen, ei varajäsen) ja sihteerin sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt (kuten tiedottaja, rahastonhoitaja, aluekoordinaattori, jäsensihteeri) hallituksesta tai sen ulkopuolelta.

Mitä hallitustyöskentely sitten vaatii? Yhdistyslaki asettaa vain muutaman ehdon hallituksen jäsenelle:
”Yhdistyslaki 6 luku 35 §
Hallitus
Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä.
Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Hallituksen muiden jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä.”

Hallituksen jäsenellä olisi hyvä olla tietoteknisiä taitoja, sillä valtakunnallisena yhdistyksenä käytämme hallitustyössä paljon tietotekniikkaa apuna (Skype kokouksissa, Trello arkistoinnissa, Messenger ja Facebook- jatkuvassa yhteydenpidossa, sekä sähköposti). On hyvä myös miettiä sitä, että olisi aikaa osallistua hallituksen kokouksiin kuukausittain. Sekä osallistua mahdollisuuksien mukaan myös työryhmien toimintaan, koska toimimme täysin vapaaehtoisvoimin ja hallitus näyttää tässä esimerkkiä koko jäsenistölle.

Kaikista parhain edellytys on kuitenkin palava halu tehdä työtä kokemusasiantuntijuuden edistämiseksi valtakunnallisesti.

Pyydämme vuosikokouksessa ehdolle asettuvia lähettämään puheenjohtajalle (puheenjohtaja@kokemusasiantuntijat.fi) lyhyen esittelyn itsestään (julkinen) ja muutamalla lauseella miksi haluaisi hallitukseen tai mitä taitoja kenties tuo mukanaan. Esttelyt ovat tarkoitettu jäsenkokoukseen osallistuville jäsenille tiedoksi. Ole ystävällinen ja ilmoita myös mikäli haluat olla ehdolla johonkin luottamustoimista, puheenjohtajaksi, tai jos haluat nimenomaisesti olla vain varajäsen.

Ehdokkaan olisi hyvä olla vuosikokouksessa paikalla, mutta tämä ei ole välttämätöntä, silloin puheenjohtaja voi lukea esittelytekstin (valokuvan liittäminen esittelyyn voi olla hyvä idea). Ilmoittautuneiden määrästä riippuen kaikki esittelytekstit voidaan myös julkaista, jolloin jäsenet voivat etukäteen miettiä ketä haluavat äänestää. Skype-yhteys voidaan järjestää vuosikokoukseen myös ehdokkaille. Tästä olisi hyvä myös mainita esittelyssä.

VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen esityslista.
5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintakaudeksi 2020-2022.
9. Päätetään varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksun suuruus kuluvaksi toimintakaudeksi (2020-2022).
10. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio kuluvaksi toimintakaudeksi.
11. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi.
12.Valitaan yhdistyksen hallitukseen kolmesta seitsemään (3-7) jäsentä ja kahdesta viiteen ( 2-5 ) varajäsentä.
13.Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varamies.
14.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.
15. Päätetään kokous.

Facebook sivuilla tapahtuma on julkaistu jo aikaisemmin, löydät sen tällä linkillä: https://www.facebook.com/events/169267051031106/
Tarvittaessa korvaamme kohtuulliset matkakulut.

Ystävällisin terveisin, Riikka Nieminen
puheenjohtaja
KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry

Post Author: Riikka Nieminen