Siirry suoraan sisältöön

Kansallinen kokemusasiantuntijatyöryhmä


  • Hanna Jakobsson,  Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys/Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanke, 
  • Jenni Eronen, Vailla vakinaista asuntoa ry.
  • Riikka Hyvärinen ja Katri Salmi, KAP Vantaa hanke,
  • Lea Härö, FinFami Pirkanmaa,
  • Minna Tikka-Lapveteläinen ja Päivi Savolainen, Niemikotisäätiö, 
  • Pauliina Lehtinen, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, 
  • Tuija Tuorila, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. 

Puheenjohtajana toimii Riikka Nieminen KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:stä.

Työryhmä, joka koostuu kokemusasiantuntijuuden kanssa työskentelevistä yhdistyksistä ja organisaatioista. 

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n organisoima  työryhmä, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken kokemusasiantuntijuuden kehittämiseksi. Olemme vieneet kokemusasiantuntijuutta jo pitkälle, mutta yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan. Kutsumme organisaatiosi osallistumaan kansalliseen työryhmään, jonka äärellä päätämme yhteisistä pelisäännöistä.

Työryhmän tavoitteina:

Jatkossa kehittää yhdessä eteenpäin kokemusasiantuntijakoulutus- ja palkkiosuosituksia, jotta ne ovat ovat kaikkien ymmärrettävissä ja sovellettavissa, näin luoden mahdollisuutta tasalaatuisiin koulutuksiin valtakunnallisesti. Avoimesti ja yhdessä on mietittävä myös kysymyksiä koulutusten maksuttomuudesta ja avoimesta hausta, jotta kaikkien äänet saadaan marginaaleista kuuluviin. Yhteiset koulutussuositukset auttavat tilaajatahoja tietämään mitä tilaavat, jolloin tilataan enemmän. Tämä olisi eettinen toimintatapa, sillä se poistaisi alalta liian suppeat tai muutoin puutteelliset koulutukset (tai ne olisivat eri nimisiä).

Myös koulutukseen ottamisen kriteerejä tulisi kirkastaa. Vaikka koulutus toimii kuntouttavana elementtinä, se on kuitenkin enemmän kiinni identiteettimuutoksesta, joka vaatii aikaa ja valmiuksia siihen. Näin saadaan aikaan pysyviä muutoksia. Työ on kaikille tärkeää, kyselymme mukaan kokemusasiantuntijakoulutus on lisännyt työelämässä olemista 30% -> 66%. Yhteistyöllä tuotamme myös eettiset ohjeet kokemusasiantuntijatoimintaan, sekä konsepteja, joita voidaan paikallisesti edelleen kehittää, sekä jatkossa päivittää kansallisella tasolla. Näistä esimerkkinä kokemusasiantuntijavastaanotto ja ammattilaisen oman kokemuksen käyttäminen.

Aivovammaliitto
A-Kiltojen Liitto ry
Betesda-säätiö
Erilaisten oppijoiden liitto
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT / Lahden Klubitalot ry
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry / Puuttuva Pala-hanke
FinFami Pohjanmaa ry
Hyvän mielen talo ry
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry/LOV ME-hanke
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry
Koala-projekti/ Mty Etappi ry
Kokemustoimintaverkosto
KRIS Satakunta
Lappeenrannan Seudun Mielenterveysyhdistys Ry
Lilinkotisäätiö
Mielen ry
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry
Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Mieli Suomen Mielenterveys ry
Minun Tieni kokemusasiantuntijaksi -hanke
Niemikotisäätiö
Oikeutta ja neuvontaa ry
Osallisuuden aika ry
PHHYKY Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Pohjanmaan Sosiaalispsykiatrinen yhdistys ry/Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanke
Porin Sininauha ry
Psykiatria- ja päihdepalvelut, Helsingin kaupunki
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Sosped-säätiö
Spartak Kajaani ry
STEP-koulutus
Suomen Autismikirjon Yhdistys ry (ASY)
Suomen Diakoniaopisto
Suomen Horton-yhdistys
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry
Suomen Vertaisyrittäjät ry
Taiteen Sulattamo ry
Tampereen yliopisto
Vailla vakinaista asuntoa ry
Vantaan A-kilta ry / KAP Vantaa
Nuorisoasuntoliitto ry
Espoon kaupungin aikuiset sosiaalipalvelut

Keskiössä on asiakaslähtöisyys, osallisuus ja palveluiden kehittäminen yhdessä kaikkien kanssa.

Siihen kuuluu käytäntöjen kehittäminen ja jakaminen. Haluamme tuoda toimintaan myös selkeät käsitteet ja niiden sisällöt /työnkuvan avattuna kaikille ymmärrettävästi. Taustalla on ajatus synnyttää yhdenmukaistusta ja käytäntöjä, jotta kokemusasiantuntijat saavat parhaan mahdollisen avun, tuen ja työn. Tähän on myös ollut kova tarve, näin on käynyt ilmi kaikkien tähän mennessä innolla mukaan lähtevien tahojen puolelta.

KoKoA ry edustaa neutraalisti kaikkia kokemustaustoja.