Kansallinen kokemusasiantuntijatyöryhmä

Hanna Jakobsson, Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys/Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanke, 

Jenni Eronen, Vailla vakinaista asuntoa ry.,

KAP Vantaa (e nimettyä henkilöä),

Lea Härö, FinFami Pirkanmaa,

Minna Tikka-Lapveteläinen ja Päivi Savolainen, Niemikotisäätiö, 

Pauliina Lehtinen, Kasper ry, 

Tiina Finnberg, Helmi ry,

Tuija Tuorila, Soite,

Puheenjohtajana toimii Riikka Nieminen KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:stä.

Työryhmä, joka koostuu kokemusasiantuntijuuden kanssa työskentelevistä yhdistyksistä ja organisaatioista. 

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n organisoima  työryhmä, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken kokemusasiantuntijuuden kehittämiseksi. Olemme vieneet kokemusasiantuntijuutta jo pitkälle, mutta yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan. Kutsumme organisaatiosi osallistumaan kansalliseen työryhmään, jonka äärellä päätämme yhteisistä pelisäännöistä.

Työryhmän tavoitteina:

Jatkossa kehittää yhdessä eteenpäin kokemusasiantuntijakoulutus- ja palkkiosuosituksia, jotta ne ovat ovat kaikkien ymmärrettävissä ja sovellettavissa, näin luoden mahdollisuutta tasalaatuisiin koulutuksiin valtakunnallisesti. Avoimesti ja yhdessä on mietittävä myös kysymyksiä koulutusten maksuttomuudesta ja avoimesta hausta, jotta kaikkien äänet saadaan marginaaleista kuuluviin. Yhteiset koulutussuositukset auttavat tilaajatahoja tietämään mitä tilaavat, jolloin tilataan enemmän. Tämä olisi eettinen toimintatapa, sillä se poistaisi alalta liian suppeat tai muutoin puutteelliset koulutukset (tai ne olisivat eri nimisiä).

Myös koulutukseen ottamisen kriteerejä tulisi kirkastaa. Vaikka koulutus toimii kuntouttavana elementtinä, se on kuitenkin enemmän kiinni identiteettimuutoksesta, joka vaatii aikaa ja valmiuksia siihen. Näin saadaan aikaan pysyviä muutoksia. Työ on kaikille tärkeää, kyselymme mukaan kokemusasiantuntijakoulutus on lisännyt työelämässä olemista 30% -> 66%. Yhteistyöllä tuotamme myös eettiset ohjeet kokemusasiantuntijatoimintaan, sekä konsepteja, joita voidaan paikallisesti edelleen kehittää, sekä jatkossa päivittää kansallisella tasolla. Näistä esimerkkinä kokemusasiantuntijavastaanotto ja ammattilaisen oman kokemuksen käyttäminen.

Mukana yli 40 organisaatiota:

A-Kiltojen Liitto ry,

Aivovammaliitto,

Betesda-säätiö,

Erilaisten oppijoiden liitto,

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT / Lahden Klubitalot, ry

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry / Puuttuva Pala-hanke,

FinFami Pohjanmaa ry,

Hyvän mielen talo ry,

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry/LOV ME-hanke,

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry,

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite,

Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry,

Kokemustoimintaverkosto

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry,

KRIS Satakunta,

Lappeenrannan Seudun Mielenterveysyhdistys Ry,

Mielen ry,Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry,

Mielenterveysyhdistys HELMI ry,

Mieli Suomen Mielenterveys ry,

Mty Etappi ry / Koala-projekti, 

Niemikotisäätiö,

Oikeutta ja neuvontaa ry,

Osallisuuden aika ry,

PHHYKY Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä,

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry / Ääni kokemusasasiantuntijuudelle -hanke,

Porin Sininauha ry,

Psykiatria- ja päihdepalvelut, Helsingin kaupunki, 

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry,

Seurakuntaopisto,

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä,

Sosped-säätiö,

Suomen Autismikirjon Yhdistys ry (ASY),

Suomen Diakoniaopisto,

Suomen Horton-yhdistys,

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry,

Suomen Vertaisyrittäjät ry,

Taiteen Sulattamo ry,

Tampereen yliopisto, 

Vailla vakinaista asuntoa ry,

Vantaan A-Kilta ry / KAP Vantaa.

Keskiössä on asiakaslähtöisyys, osallisuus ja palveluiden kehittäminen yhdessä kaikkien kanssa.

Siihen kuuluu käytäntöjen kehittäminen ja jakaminen. Haluamme tuoda toimintaan myös selkeät käsitteet ja niiden sisällöt /työnkuvan avattuna kaikille ymmärrettävästi. Taustalla on ajatus synnyttää yhdenmukaistusta ja käytäntöjä, jotta kokemusasiantuntijat saavat parhaan mahdollisen avun, tuen ja työn. Tähän on myös ollut kova tarve, näin on käynyt ilmi kaikkien tähän mennessä innolla mukaan lähtevien tahojen puolelta.

KoKoA ry edustaa neutraalisti kaikkia kokemustaustoja.